13 Kasım 2018 Salı

2019 yılında resmi tatiller, dini bayram tatilleri Resmi Gazete’de yayınlandıresmi-tatiller-20192019 yılında resmi tatiller, dini bayram tatilleri Resmi Gazete’de yayınlandı. 2019’da Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatilleri ne zaman? Çalışanlar ve öğrencilerin merakla bekledikleri Ulusal ve resmi tatiller 2019’un hangi günlerine denk geliyor? İşte o tatil takvimi..
2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı
23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü
30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi
29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı
2019 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi
04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)
05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)
06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)
2019 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)
Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller kanunu şöyledir:
Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1. (Değişik: 20/4/1983 – 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
B) Dini bayramlar şunlardır:
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 gündür.
C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.
D) (Değişik: 20/4/1983 – 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.
Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel iş yerlerinin kapanması zorunludur.

5 Kasım 2018 Pazartesi

kıdem tazminatı hakkında herşey


Kıdem tazminatı çalışma hayatının en hassas konularından bir tanesi. Son dönemde fon tartışmaları ile gündeme gelen kıdem tazminatı işçi sınıfı için çok önemli.

Bugünkü yazımda kıdem tazminatı hakkında bilinmesi gerekenleri özetlemeye çalışacağım.

1 - Kimler hak kazanabilir?

Kıdem tazminatı hakkı işçilere tanınmış bir haktır. Bu kapsamda 4/a’lılar, yani eski adıyla SSK’lılar yer almaktadır. Bir işverene bağlı olarak çalışan işçilerin kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır. Bağ Kur’luların ve memurların kıdem tazminatı alma hakları yoktur. Diğer yandan, Basın İş ve Deniz İş Kanunu’na tabi çalışan gazetecilerin ve gemi adamlarının da kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır.

2 - Hangi hallerde alınır?

Kıdem tazminatı işçinin iş sözleşmesi sonlandığında doğan bir hak. İşçi işten ayrıldığında veya işveren tarafından iş sözleşmesi feshedildiğinde kıdem tazminatı hakkı doğabilir. Ancak iş sözleşmesinin sonlanması yeterli değil. Sözleşme ancak kanunda belirtilen haller nedeniyle sonlanmalı. İşverenin işçiyi ahlak kurallarına uymayan haller nedeniyle çıkartırsa işçi kıdem tazminatı alamaz. Yani, işverene küfür eden, işyerinde uygunsuz davranışlar sergileyen ve bu nedenle içıkarılan işçinin kıdem tazminatı söz konusu değil. Kural olarak istifa eden işçi de kıdem tazminatı alamaz. Ancak istifa ile kıdem tazminatı alınabilecek istisnai durumlar var.

3 - Kaç yıl çalışmış olmak gerekir?

Bir işçinin iş sözleşmesinin Kanunda belirtilen nedenlerle sona ermesi, kıdem tazminatı alabilmesi için yeterli değildir. Bunun yanında, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olma şartı söz konusudur. Yani, bir işçi kanunda sayılan nedenlerle iş sözleşmesi feshedilmiş veya istifa etmiş olsa bile en az 1 yıldır aynı işverene bağlı olarak çalışmamış ise kıdem tazminatı alamaz.

4 - 1 yıllık süre nasıl hesaplanır?

İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için gerekli 1 yıllık sürenin hesabında aynı işverene bağlı farklı işyerlerinde çalıştığı süreler birlikte değerlendirilir.

Örneğin (A) işverenine bağlı (B) işyerinde 6 ay, (C) işyerinde 8 ay çalışmış bir işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Bu noktada önemli olan, (B) ve (C) işyerlerinin aynı işverene ait olmasıdır.

Diğer yandan, işçi farklı işverenlere bağlı işyerlerinde 1 yıldan az süreyle çalışmış ise kıdem tazminatına hak kazanamaz.

5 - Deneme süresi dikkate alınır mı?

1 yıllık sürenin hesabında deneme süresi de dikkate alınır. İşçinin sigortasız çalıştırıldığı bir dönem varsa, bu dönem bile kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla, işçilerin işyerinde ilk kez çalışmaya başladıkları dönemden itibaren 1 yıllık süre işlemeye başlar. Bu sürenin deneme süresi olması veya bu dönemde işçinin sigortasının yatırılmaması sonucu değiştirmez.

6 - İstifa halinde kıdem tazminatı...

İşçiler genel olarak istifa ederek kıdem tazminatı alamaz. Ancak bazı istisnalar söz konusu. Buna göre; kadın işçiler evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde istifa ederlerse kıdem tazminatı alabilir.

Yine 8 Eylül 1999 ve öncesi ilk kez sigortalı olan kişiler 15 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 600 gün prim ödeme gün sayısını doldurmuşsa, SGK’dan aldıkları yazıyı işverene verdikten sonra istifa ederek kıdem tazminatlarını alabilirler.

Erkek işçiler askere giderken istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanabilir. Ancak her üç halde de kıdem tazminatı için işçinin aynı işverene bağlı en az 1 yıl çalışması bulunmalı. Aksi takdirde, kıdem tazminatı hakkı doğmayacaktır.

7 - Hesaplama nasıl yapılır?

İşçinin hak ettiği kıdem tazminatı, çalıştığı her 1 yıl için 30 günlük brüt ücreti kadardır. Dolayısıyla, 1 yıllık kıdemi olan işçi 1 aylık brüt ücreti tutarında kıdem tazminatına hak kazanır. 1 yılın altındaki süreler için orantılı olarak hesaplama yapılır. İşçinin brüt ücreti hesaplanırken sürekli olarak yapılan yardım ve primler de dahil edilir. Bu sebeple, kasa tazminatı, yemek yardımı, çocuk zammı gibi ödemeler de işçinin brüt ücretine dahil edilir ve bu ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır. Diğer yandan, işçiler kıdem tazminatlarını o işverenin işyerinde geçirdikleri süre üzerinden alırlar. Örneğin, 5 yıl bir işyerinde çalıştıktan sonra istifa edip işyerinden ayrılan ve kıdem tazminatı alamayan bir işçi, yeni bir işe girip 3 yıl çalıştıktan sonra askere gideceği için istifa ederse, yalnızca 3 yıllık süre üzerinden kıdem tazminatı alabilir. 8 yıl üzerinden kıdem tazminatı alması söz konusu olamaz. Bu nedenle, işçilerin kıdem tazminatı alarak istifa ederken söz konusu noktayı göz önünde bulundurması gerekir.

8 - Ölen işçiye kıdem tazminatı...

İşçinin ölümü halinde geride kalan hak sahiplerine kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

Kıdem tazminatının hak sahiplerine bölüştürülmesi mirastan aldıkları paya göre yapılır. Dolayısıyla, işçinin ölümü ile geride kalan hak sahiplerine işveren tarafından mirastan aldıkları pay oranında ödeme yapılması gerekir.

9 - Zaman aşımı söz konusu mu?

Kıdem tazminatında zaman aşımı 10 yıldır. Yani, bir işçi kıdem tazminatını almamış ise 10 yıl içerisinde dava açarak kıdem tazminatını işverenden isteyebilir. 10 yıllık zamanaşımı kıdem tazminatı hakkının doğduğu tarihten itibaren başlar. Bu durumda, iş sözleşmesinin sonlandığı tarihten itibaren işçinin 10 yıllık süre içerisinde kıdem tazminatını talep etmesi gerekmektedir. Diğer yandan, kıdem tazminatından damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmaz. Yani, kıdem tazminatı gelir vergisine tabi değildir.

kaynak:  https://www.ntv.com.tr/yazarlar/prof-dr-cem-kilic/kidem-tazminati-hakkinda-bilinmesi-gerekenler,3t8W4f1kDkS_fozCfmCMew

3 Kasım 2018 Cumartesi

man türkiye aş'nin verdiği görenleri hayrete duyanları dehşete düşüren iş ilanı


otomotiv veya makine mühendisliği alanlarından mezun
min. 3 yıl mekanik tasarım ve imalat alanında çalışmış,
tasarımların uygulanabilirliğini sorgulayabilecek tecrübede
iyi derecede catia v5 kullanarak tasarım yapabilen(sketch, part design, product, sheet metal, surface ve drawing modülleri - lazer kesim resimleri çıkartabilecek)
hidrolik ve pnömatik konularında bilgili + otomasyon konusunda bilgili (tercih sebebidir)
malzeme ve metalürji konusunda bilgili,
ölçüm aleti kullanabilen, kumpas, mikrometre vb. 3d ölçüm konusunda bilgili,
maliyetlendirme ve teklifler için şartname hazırlayabilecek,
tedarikçi geliştirme ve denetleme yapabilecek,
proje adımlarını ve yönetimini bilen,
sunum hazırlama konusunda bilgili, sunum yapabilen,
fazla mesai ve seyahate engel bir durumu olmayan,
minimum ıntermediate seviyesinde ingilizce veya almanca bilen,
iletişimi güçlü,
bay adaylar için, askerliğini yapmış,
prezentabl, görünüş ve kılık kıyafetine özen gösteren aday veya adaylar aranmaktadır.

7'lerden dolar alıp 5.60'dan satan insan (dolar gündemine dair)


elinde bir varlık var ve kar etmeyi düşünüyorsun.

- %100 kar edeceğini umduğun üründe bile bir seviyeyi zarar kes seviyesi olarak kabul edip üründen ayrılmak lazım. 

-7 liradan dolar aldım kar edecektim ya da zarardan korunacaktım; benim zarara katlanabilme kapasitem %10, o zaman 6.3'te hiç düşünmeden dolardan çıkıp kar etmelisiniz.(zarardan)

- 6.3 aslında çok makul bir rakam 7 lira beklentisi hatalıydı ama 6.3 benim için kar edebilecek bir rakam o zaman 7 lira maliyetle kalamazsınız o yüzden 2 kademe daha girip maliyeti 6.5'e çekiyorsunuz. şu an elimde dolar maliyetim 6.5 ama riskim üç kat arttı o yüzden bundan sonra zarar keseceğim seviye %3.

bu tür gerçekçi beklentiler ile her seviyede kar edebilirsiniz ya da zararı minimize edebilirsiniz ama 7 liradan dolarda kalıp kaçmayacağım, minicik komisyonu bahane edip ciddi zararlarda maliyet düşürmeyeceğim sonra da komplo teorileri ile kendimi avutacağım, bu sadece zararı artırır.

bir varlıktan kaygı duymaya başladıysanız satma vaktiniz gelmiştir ama elindeki üründen bu seviyede kaçmayı beceren yatırımcı azdır; aslında kural çok basit gece yatarken sizi rahatsız eden ürünü düşenmeden satın, daha az zarar edersiniz.

kaygılandığınız varlığı dış güçler,merkez bankası, para babaları vs. vs. düşürüyorsa arkanıza bakmadan kaçın çünkü inkar aşamasına geçmişinizdir ki zararınız daha da artacak.

inkardan sonra aklınız başınıza gelse bile neyse zararımı çıkarıp çıkayım diye düşünüyorsanız aslında o zarar daha da artacak o yüzden kaçmak için halen geç değil en azından maliyet düşürün aslında o fiyattan alınır.

elinizde kalan varlıkla ''ben zaten uzun vadeciyim''(yalancıyı...) diye düşünüyorsanız çok mantıklı değil ama maliyet azaltmak halen iyidir ama bir panikte o varlığı satacaksınız haberiniz olsun.

şu varlığı aldığım güne lanet olsun diyorsanız siz de inanmıyorsunuz ama aslında ürün dip yapmıştır, satmayın onu...yatırımcı psikolojisi- finansal risk etkileşimi


2 Kasım 2018 Cuma

cebinizdeki 200 tl nin satın alma gücü ne kadar

 öncelikle link http://www3.tcmb.gov.tr/enflasyoncalc/enflasyon_anayeni.php
verelim:

200 Liralık banknotlar paradan altı sıfır atıldıktan sonra basılan YTL'lerin 3 sene tedavülde kalmasından sonra, yani 1 Ocak 2009 tarihinde kullanılmaya başlandı. 

ve o tarihten buya 200 tl değerini % 65 ten fazla kaybetti tcmb ye ait  linkten sizde görebilirsiniz.

1 Kasım 2018 Perşembe

dolar endeksi nedir yükselişi ya da düşüşü ne anlamlara gelir


Dolar endeksi tanım olarak,
ABD Doları’nın Euro, Japon Yeni, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı gibi uluslararası piyasalarda yüksek hacme sahip, gelişmiş ülkelerin para birimleri karşısındaki sepet kur değerini ifade eder. Doları Endeksi; Amerikan Dolarının Japon Yeni, Euro, Kanada Doları, İngiliz Sterlini, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı gibi 6 majör para biriminden oluşan bir döviz sepetine karşı geometrik ortalama yöntemiyle hesaplanan değerini ölçer. Dolar endeksi içerisindeki bu majör para birimlerinin ağırlıkları aşağıdaki gibidir.
 1. Euro : %57.6
 2. Japon Yeni: %13.6
 3. İngiliz Sterlini: %11.9
 4. Kanada Doları: %9.1
 5. İsveç Kronu: %4.2
 6. İsviçre Frangı:%3.6

DOLAR ENDEKSİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

İkinci Dünya Savaşı sırasında, ABD’nin küçük bir kasabası olan Bretton Woods’ta toplanan Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı’nda Bretton Woods sistemi getirilmiştir. Bu sistemde Dünya’nın önde gelen devletleri arasında ticari ve finansal işlemlerde uyulması gerekilen kurallar belirlenmiştir. Sistem öncesinde, ülkeler ellerindeki altın varlığı kadar para basabilmekteydi. Bu sistemle altın ile değeri ölçülebilen tek para birimi ABD Dolar olarak belirlenmiştir. Amerikan doları böylelikle dünya para sisteminin merkezine oturmuştur. 1971’de ise ABD, doları altına endekslemekten vazgeçtiğini duyurmuştur. Çünkü ABD dışındaki ülkelerde dolar miktarı artmış ve doların değeri düşmüştür. Para ve küresel ticaret sisteminin dolar üstüne kurulmasıyla, ülke para biriminin dolar karşısındaki fiyatı önemli olmuştur.
Dolar endeksindeki hareketin Dolar’ın net olarak değer kazanıp, kaybettiğini gösterdiği için piyasa oyuncuları tarafından yakından takip edilmektedir. Türkiye’de sepet kur %50 Euro ve %50 Dolar’dan oluşmaktadır. Bu yöntem ile hesaplama yapılan ülkenin para birimde yaşanan hareketler diğer etkenlerden arındırılmış olarak görülebilmektedir.

DOLAR ENDEKSİNİN YÜKSELİŞİ NE ANLAMA GELİR?

 • Doların diğer ülke paraları karşısında değerlenmesi
 • ABD 10 yıllık tahvillerinin faizi yükselir
 • Yatırımcıların diğer ülke paraları yerine doları tercih etmesi
 • Yatırımcıların risk alma eğiliminin düşmesi
 kurulmasıyla, ülke para biriminin dolar karşısındaki fiyatı önemli olmuştur.
Dolar endeksindeki hareketin Dolar’ın net olarak değer kazanıp, kaybettiğini gösterdiği için piyasa oyuncuları tarafından yakından takip edilmektedir. Türkiye’de sepet kur %50 Euro ve %50 Dolar’dan oluşmaktadır. Bu yöntem ile hesaplama yapılan ülkenin para birimde yaşanan hareketler diğer etkenlerden arındırılmış olarak görülebilmektedir.

DOLAR ENDEKSİNİN YÜKSELİŞİ NE ANLAMA GELİR?

 • Doların diğer ülke paraları karşısında değerlenmesi
 • ABD 10 yıllık tahvillerinin faizi yükselir
 • Yatırımcıların diğer ülke paraları yerine doları tercih etmesi
 • Yatırımcıların risk alma eğiliminin düşmesi
 • Diğer ülke paralarını satarak dolar alması
 • Diğer ülke paralarının satışıyla ülke borsalarının olumsuz etkilenmesi

DOLAR ENDEKSİNİN DÜŞÜŞÜ NE ANLAMA GELİR?

 • Doların ülke paraları karşısında değer kaybetmesi
 • Yatırımcıların dolar yerine diğer ülke paralarını tercih etmesi
 • Yatırımcıların risk alma eğiliminin artması
 • ABD 10 yıllık tahvillerinin faizi düşebilir
 • Doları satarak diğer ülke paralarının alınması
 • Diğer ülke paralarının alınmasıyla ülke borsalarının olumlu etkilenmesi

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİRSE

 • EURUSD paritesi düşebilir
 • USDTRY paritesi yükselebilir
 • Altın düşebilir
 • ABD tahvillerinin faizleri yükselebilir
 • Gümüş düşebilir
 • Petrol düşebilir
 • Ülke borsaları negatif etkilenebilir
Dolar Endeksi ABD piyasasının açık olduğu her zaman, 5 gün 24 saat işlem görmektedir. Pazar akşamı New York saatiyle 17:00, Cuma akşamı New York saatiyle 17:00 saatleri arasında işlem görmektedir. Dolar endeksi her gün 00:00 - 03:00 saatleri arasında seans arasına girmektedir. Dolar Endeksi, vadeli işlem sözleşmesi olarak ‘’Intercontinental Exchange’’(ICE) ‘de işlem görmektedir ve kodu DX’dir. Ayrıca Borsa Yatırım Fonu(ETF) ve Opsiyon piyasasında da dolar endeksi işlem görmektedir.

veri: qnbfinansbank