24 Ağustos 2019 Cumartesi

Çekirdek Enflasyon Ne Demek?

Enflasyonun geçici veya bir defaya mahsus etkilerden arındırılmış kalıcı kısmıdır. Belirli ürünlerin endeksten dışlanması, istatistiksel analiz ve modele dayalı yöntemler çekirdek enflasyonun hesaplanmasında sıklıkla kullanılmaktadır.  Ancak en yaygın takip edilen çekirdek enflasyon göstergeleri dışlama yöntemiyle  elde edilenlerdir. Bu amaçla, dışsal etkilere (enerji fiyatları, mevsimsel koşullar, maliye politikası vs) daha açık olan ve geçici nitelikler taşıyabilen, enerji,  temel gıda maddeleri fiyatları ve dolaylı vergiler bu tür enflasyon hesaplamalarında  dışlanan başlıca unsurlardır. Çekirdek enflasyon kullanımındaki amaç,  fiyatlar genel seviyesindeki değişimi sürekli kılan unsurları tespit etmektir. Her ne kadar enflasyon hedefi manşet TÜFE enflasyonu üzerinden belirlense de,  daha gerçekçi politika kararları alınabilmesi için çekirdek enflasyon göstergelerinin  seyri de dikkate alınmaktadır. Özellikle, enflasyon hedeflemesine yönelen ülkelerde  tek bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine, tüm hesaplama yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurularak farklı yollarla hesaplanmış alternatif endeksler
takip edilmektedir.