5 Ağustos 2019 Pazartesi

Kredi Kartı Borcu Ödenmezse Ne Olur?
  1. Takvim yılı içerisinde 3 kez asgari tutar ödemesi geciktirilen kredi kartı nakit kullanıma kapatılır.
  2. Üst üste üç kez asgari ödemesi yapılmayan kredi kartı kullanıma tamamen kapatılır.
  3. Kapatılan kredi kartının kullanıma açılması için dönem borcunun tamamının ödenmesi gerekir.
Kredi kartı borçları ödenmediği durumda izlenecek süreç, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında düzenleniyor. Yazımız da bu kanun ve kapsamında çıkarılan yönetmeliklere göre hazırlandı.  

Kredi Kartı Borcu Geç Ödeme Faizi

Kredi kartı borcunun geç ödenmesi durumunda, 2019 yılının 3. çeyreği için asgari ödeme tutarına kadar olan kısmı için en fazla aylık %2,65 gecikme faizi, dönem borcunun asgari ödeme tutarı dışında kalan kısmı için ise en fazla aylık %2,15 akdi faiz (alışveriş faizi) uygulanabiliyor. Aynı zamanda akdi faiz, kredi kartı nakit çekimlerinde uygulanabilecek en yüksek faiz oranıdır. Kredi kartı faizleri hakkında daha detaylı bilgi almak ve hesaplamak için Kredi Kartı Gecikme Faizi Hesaplama sayfamızı ziyaret edin.

Kredi Kartı Yasal Takip Durumunda Yüksek Faiz Uygulanıyor mu?

Kredi kartı borcu için yasal takip başlatılsa bile akdi ve gecikme faizi oranları üzerinde bir oran, bankalar tarafından yasal olarak uygulanamıyor. Ayrıca kredi kartı borcu için hesaplanan faiz üzerine faiz uygulanamıyor. Yani akdi ve gecikme faizi her zaman anapara borcu üzerine uygulanabiliyor.

Kredi Kartının Kullanıma Kapatılması

Kredi Kartı Yönetmeliği'nde "Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılır." ifadesi yer alıyor. Yani bir takvim yılı (1'inci aydan 12'inci aya kadar olan dönem) içerisinde üç kez asgari ödemesi geciktirilen kredi kartı nakit kullanımına, üst üste üç kez asgari ödemesi yapılmayan kredi kartı ise tamamen kullanıma kapatılır. Kredi kartının kullanıma kapatılmasından sonra ise kullanıcı açısından yasal takip süreci başlamış olur. Takip süreci ile alakalı detaylı bilgi için ise Yasal Takip Süreci yazımızı inceleyin. 

Kredi Kartı Borcundan Dolayı Maaşa Haciz Gelir mi?

Yasal takip sürecinin başlamasından sonra kredi kartı veya kredi borcu yüzünden en fazla maaşın 1/4'üne yani %25'ine haciz getirilebilir. Maaşın tamamına haciz getirilmesi durumunda ise ilgili İcra Müdürlüğüne itiraz ederek haciz kaldırılabiliyor. Maaş haczi yargıtay kararına ulaşmak için tıklayın »

Kredi Kartı Borcundan Dolayı Taşınmaz veya Banka Hesaplarına Haciz Gelir mi?

Kredi kartı sahibi veya kefilinin taşınmaz ve banka hesaplarına alacaklı banka tarafından haciz işlemi başlatılabilir. Ayrıca bu süreçte borcun ufak olması da genel olarak haciz işlemin başlatılmasına engel olmaz.

Kredi Kartı Borcu İçin Aile Bireylerine Haciz Gelir mi?

Kredi sözleşmesinde kefillik için imzaları olmadığı sürece aile bireylerinin mallarına veya maaşlarına haciz gelemez. Yani kişi ailesinin konutunda dahi otursa herhangi bir şekilde aile konutuna veya aile mallarına haciz işlemi başlatılamaz. Aynı şekilde bir eşin kredi kartı veya kredi borcu yüzünden diğer eşe de haciz gelemez.

Yasal Takip Başlatılması Durumunda Ek Masraflar Çıkıyor mu?

Yasal takip süreci başlaması durumunda, avukat ve icra masrafları da mevcut kredi kartı borcuna ekleniyor. Bu süreçte masraflarda pazarlık imkânı olmak birlikte, genel olarak gecikmeden dolayı işleyen faizden daha yüksek bir ek masraf borçluya yansıtılıyor.

Kredi Kartı Borcu Varlık Yönetim Şirketine Devir Ediliyor mu?

Bankalar kredi veya kredi kartı alacaklarını varlık yönetim şirketlerine belirli bir tutar karşılığında devir edebiliyor. Tüm bankalar varlık yönetim şirketine devir işlemi yapmasa da bazı bankalar alacakların tahsili ile uğraşmamak için yasal takip sürecinin başlamasından sonra ortalama 1 yıl içerisinde devir işlemini gerçekleştiriyor. Devir işleminde sonra alacaklı banka değil, varlık yönetim şirketi oluyor. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için Varlık Yönetim Şirketleri yazımızı inceleyin.

Borçtan Dolayı Kapatılan Kredi Kartı Ne Zaman Açılır?

Kredi kartının ödenmeyen borçlarından dolayı kullanıma veya nakit kullanımına kapatılması durumunda ilgili yönetmelik kapsamında "tüm dönem borcu" ödenmediği sürece tekrardan kullanıma veya nakit kullanımına banka tarafından açılamıyor. Öte yandan dönem borcunun tamamı ödense bile banka kendi inisiyatifinde kredi kartını kullanıma açmayıp iptal de edebilir. Bu değerlendirme kredi kartını istediği kullanıcıya vermek gibi tamamen bankanın inisiyatifindedir. 

Kredi Kartı Alışveriş ve Gecikme Faizinin Belirlenmesi

Gecikme ve akdi (alışveriş, nakit çekim) faiz oranları piyasa faiz oranlarına istinaden, 3 ayda bir belirleniyor. İlgili kanunda bu konu, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye yetkilidir ve belirlediği bu oranları 3 ayda bir açıklar." şekilde tanımlanıyor. 
Kredi Kartı Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Kredi Kartı Borcunu Geç Ödemenin Kredi Notuna Etkisi

Kredi kartı dönem borcunun asgari ödemesi son ödeme tarihinden bir gün sonra bile ödense, kredi raporuna "geç ödeme" olarak yansır ve kredi notu ciddi anlamda düşürür. Çünkü kredi notunun %35'i kredi ve kredi kartı ödeme düzenine, %35'ide mevcut borç durumuna göre oluşturulur. Herhangi bir geç ödeme "ödeme düzenini "doğrudan, mevcut borç durumunu da dolaylı olarak olumsuz ektiler. Yani bir geç ödeme kredi notunu oluşturan bileşenlerin %70'ini olumsuz etkiler. Detaylı bilgi için Kredi Notu Nasıl Hesaplanır yazımızı inceleyin.

Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Hesaplaması

Asgari ödeme tutarı, aşağıda yer alan tabloda belirtilen kart limit ve yüzdelerine göre “dönem borcu” üzerinden hesaplanır. Ancak tablodaki yüzdeler, ilgili mevzuatta bankaların kredi kartı asgari ödemesi olarak almaları gereken en alt tutar olarak belirtiliyor. Yani bankalar kendi inisiyatiflerinde daha yüksek asgari ödeme tutarları da belirleyebilir. Kredi kartı asgari ödemenizi hesaplamak için ise Asgari Ödeme Tutarı Hesaplama aracımızı kullanın.   
Kredi Kartı Kullanım SüresiAsgari Ödeme Oranı
Yeni Alınan Kartlarda İlk Yıl%40
İlk Yıldan Sonra Tüm Kartlarda%30

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme