9 Ekim 2019 Çarşamba

Konut Hesabı Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

 1. Türk vatandaşı olması,
 2.  7.4.2015 tarihi itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması,
 3.  Konut edinim tarihine kadar asgari üç yıl boyunca 6. maddede yer alan hususlara uygun olarak konut hesabına düzenli ödeme yapmış olması,
 4.  Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 7.4.2015 tarihinden itibaren tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli başka bir taşınmaz mal edinmemiş olması,
 5.  Konut edinim tarihini müteakip altı ay içerisinde gerekli belgeler ile konut hesabının bulunduğu bankaya başvurması, gerekir. Bu şartları taşıyan herkes Devlet katkısı almaya hak kazanır.

-NE KADAR ÖDEME YAPMAM GEREKİR

2016 tarihinde yürürlüğe giren Konut Hesabı ve Devlet katkısına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Konut Hesabı için alt limit 250 TL, üst limit 2500 TL’dir. Katılımcı Konut hesabının açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, hesabına üst sınırı aşan bir tutar yatırabilir. Bu tutar 30.000 Türk Lirasını geçemez.
Bu rakam her yıl Maliye Bakanlığının belirlediği Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılır.

 1. Aşağıdaki konutlar Devlet katkısına konu olabilir.
  1.  Kat mülkiyeti tapusu olan konutlar.
  2. Kat irtifakı tapusu olan ve yapı kullanma izin belgesi bulunan konutlar.
  3.  Konut nitelikli yapı kullanma izin belgesi olan müstakil taşınmazlar.
 2. Devre mülklere Devlet katkısı ödenmez.

Devlet katkısının ödenme süreci şöyle işleyecektir:
 • Katılımcı: Konut satın aldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde bankaya müracaat eder.
 • Banka: Ay içerisinde yapılan devlet katkısı ödeme başvurularını takip eden ayın ilk 10 işgünü içerisinde Bakanlığa iletir.                
 • Bakanlık: Bankalar tarafından gönderilen belgelerin tarafına ulaşmasını takip eden 10 işgünü içerisinde, ilgili bilgi ve belgeleri kontrol eder ve Devlet katkısı ödemesinin hesabın bulunduğu bankaya aktarılmasını sağlar.
 • Banka: Aynı gün hesap sahiplerine ödemesini yapar.
 • Devlet katkısının hesaplanmasında, konut sahibi olunduğu tarihteki birikim esas alınır. Devlet katkısı ödemesi konut satın alma tarihindeki birikim tutarının yüzde 20’sini ve azami 15.000 Türk Lirasını geçemez.
 • Devlet katkısı katılımcı tarafından konut hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre aşağıdaki şekilde hesaplanır.
  • Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ila 47 ay olanlar için, konut hesabındaki birikim tutarının yüzde 15’idir. Ancak, ödenecek tutar 13.000 Türk Lirasını geçemez.
  • Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 48 ila 59 ay olanlar için, konut hesabındaki birikim tutarının yüzde 18’idir. Ancak, ödenecek tutar 14.000 Türk Lirasını geçemez.
  • Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar için, konut hesabındaki birikim tutarının yüzde 20’sidir. Ancak, ödenecek tutar 15.000 Türk Lirasını geçemez.
  • Belirtilen tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.