1 Kasım 2019 Cuma

Muayene katılım payı nedir? İlaç katılım payı nedir?


Muayene Katılım Payı Nedir?

Sgk Katılım payı sigortalı ve emekli kişilerin ya da bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının faydalandıkları sağlık hizmeti karşılığında (hastane, aile hekimliği, sağlık ocağı v.s.) gibi sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık hizmetleri için ödedikleri ücreti ifade eder. Aslında bu durum sigortalılar tarafından kafa karışıklığı yaratarak faydalandığım sigorta sağlık hizmetini karşılamıyor mu gibi sorular ortaya çıkıyor. Durum tam olarak şöyle sağlık hizmetinin karşılığı SGK-ssk-bağkur tarafından ödenir fakat bunun bir miktar arta kalan kısmı vatandaş tarafına pay edilerek hesaplanır bu paya katılım payı denir. Aynı durumda muayene katılım payı da SGK’nın karşıladığı tutar haricinde olan ve size düşen payı ifade etmektedir.


İlaç katılım payı emeklilerin hak ettikleri emekli maaşından kesilir ve kesinti oranı%10’dur. Bu kesinti emeklilerden nakit olarak alınmaz fakat aylık ve ya üç aylık halde aldıkları emekli maaşlarından otomatik kesilir. Aynı halde emeklinin bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocuğu, anne ve babasından da %10 oranında ilaç katılım payı alınır ve bunlardan alınan tutarlar da emeklinin maaşından kesilir.

İlaç katılım payı çalışan sigortalıdan ne kadar kesilir diyenler için bu oran%20olarak kesilir. Çalışan sigortalılar reçeteye yazılan veya hastahanenin muayene katılım payını eczanelerde ilaç alımı sırasında peşin öderler. Eczane ise bu katılım paylarını devlet adına sizden keser yine sgk kurumuna aktarır.

2019 Devlet Hastanesi ve Özel Hastane İçin Muayene Ücretleri Ne Kadar?

2019 yılı için ;

Devlet hastanelerinde muayene ücreti :7,00 T.L.

Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde8 (sekiz) TL


Üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında9 (dokuz) TL

Özel sağlık hizmeti sunucularında18 (onsekiz) TL Bu tutar taban tutardır. Bunun üzerinde muayene ücreti alabilir özel hastaneler.
2019 Devlet Hastanesi ve Özel Hastane Muayene Ücretleri :

Devlet hastanelerinde muayene ücreti :6,00 T.L.

Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde7 (yedi) TL

Üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında8 (sekiz) TL

Özel sağlık hizmeti sunucularında15 (onbeş) TL Bu tutar taban tutardır. Bunun üzerinde muayene ücreti alabilir özel hastaneler.
Özel hastane muayene ücreti 2019

Özel hastanelerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen taban muayene katılım payı 15 TL dir. Özel hastaneler her bir muayene için sizden en az 15 TL alırlar ancak doktorların muayene ücretleri her hastaneye, muayene olunacak birime, doktorun branşına, unvanına ( uzman, doçent, profesör) göre farklılık gösterir. Özel hastanenin 15 TL tutarındaki muayene ücreti hastane tarafından muayene için giriş yaparken sizden tahsil edilir.

Özel hastanelerde dahiliye, çocuk doktoru, kadın ve doğum doktorları gibi en çok muayene olunan birimlerde genelde ortalama muayane ücreti 75 TL civarındadır. Tabi yukarıda da belirttiğimiz üzere bu tutar hastaneden hastaneye farklılık gösterir. Örneğin hastanenin çalıştığınız Kurum, sendikanız ya da iş yeriniz ile anlaşmanız varsa sadece 15 TL almakta ya da bunu bile almamakta.
2019 Aile Hekimi Muayene Ücreti Ne Kadar?

2019 yılı için birinci basamak sağlık sunucusu olarak sınıflandırılan aile hekimliği ve sağlık ocağı gibi yerlerde görülen tedaviler için muayene katılım payı alınmayacak.
2019 İlaç Reçetesi İçin Ödenecek Katılım Payı Ne Kadar?SGK (bağ-kur, ssk) tarafından bedeli karşılanan ilaç listesinde yer alan ilaçlar için emeklilerden %10, çalışanlardan ise %20 oranında ilaç katılım payı tahsil edilmektedir.

Her bir reçete için de :

-üç kutuya kadar olan ilaçlar için3,00 T.L.

-Üç kutudan sonraki her kutu için de 1,00 T.L.

İlaç katılım payı tahsil edilmektedir.