31 Aralık 2019 Salı

SON DAKİKA: alkollü içki ve sigaraya ZAM ile ilgili iyi HABER

Alkollü içki ve sigarada 6 ayda bir yapılan enflasyon artışı 2020 yılının ilk dönemi için gerçekleştirilmeyecek.
Resmi Gazete'de konuya dair yayımlanan kararda;
"MADDE 1- (l) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin, (A) cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
   
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür." ifadeleri yer aldı