11 Ocak 2020 Cumartesi

Evlilik tazminatı nasıl hesaplanır?

Evlilik tazminatı nasıl hesaplanır? Evlilik tazminatı alma hakları nelerdir? Soruları evlenen ya da evlenmek üzere olan kadınlar arasında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Biz de kadın çalışanların elde ettiği en önemli haklardan biri olan evlilik tazminatı hakkında merak edilenleri derledik.

Kadın çalışanların İş Kanunu kapsamında güvence altına alınmış bazı hakları vardır. Evlilik tazminatı da bu haklardan biridir. Kıdem tazminatı adı altında verilen evlilik tazminatı, kadınlar arasında merak ediliyor. Peki, Evlilik tazminatı nasıl hesaplanır?  İşte evlilik tazminatı hakkında merak edilenler…
SADECE KADINLAR KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR
Evlilik sonrası istifa eden işçilerin kıdem tazminatı hakkı, sadece kadın işçiler için geçerlidir. Yasal düzenleme gereği; kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı işveren tarafından ödenmek zorundadır.
EVLİLİK TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI
Evlilik nedeniyle işinden ayrılan işçilerin kıdem tazminatı alıp alamayacağı konusu kadın ve erkekler için farklı düzenlenmiştir. İş Yasası’na göre, istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Ancak istifa eden işçinin kıdem tazminatı alabilmesinin çeşitli istisnaları vardır. Evlilik durumu neticesinde istifa eden kadın işçinin hakları bu istisnai durumdan biridir.
-Söz konusu çalışan kadın olmalı
- Kadın çalışan evlenmeli
- Evlilikten itibaren 1 yıl içinde işten ayrılmalı
- Evlilik cüzdanının bir suretini işten ayrılırken, istifa dilekçesine eklemeli ve kıdem tazminatı isteğini yazıda belirtmeli
- Ödenmemesi halinde dava ile hakkını alabilir
- Evlilik tarihinin üzerinde 1 yıl geçmesi evlilik tazminatı hakkını kaybettirir.
- Evlilik tarihi, evlilik cüzdanının üzerindeki tarihtir. Düğün tarihi, imam nikâhı tarihi geçersizdir, kabul edilmez.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sitesinde bu durum şöyle anlatılmıştır:
Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa), çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı alınabilmektedir. Yasal düzenleme gereği; Kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu haktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
EVLİLİK TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
Evlilik tazminatı almak isteyen kadın işçi, gerekli evraklarını teslim ettikten sonra istifa süreci başlar. Son alınan aylık maaş (brüt olarak ücret) çalışılan yıl ile çarpılır. Bu ücrete yemek ve prim ücretleri de dahil edilir ve evlilik tazminatı hesabı yapılmış olur.