21 Haziran 2020 Pazar

Tarihin Akışına En Çok Etki Eden en önemli olaylar (Bologna'da ilk üniversitenin açılması)


Eğitim kurumları bugün nasıl hayatımızda önemli bir yere sahipse; bundan 500 yıl, hatta 1000 yıl öncesinde de eşit derecede öneme sahipti. Tabii ki birkaç farkla..
En önemlisi; sonn 100 yıla gelinceye kadar dünyanın her yerinde eğitim dinle beraber ilerlemiştir. Özellik İslam dünyasında. Bizde medrese, külliye, vs. isimlerle ortaya çıkan bu kuruluşlar; Avrupa’da da kilisenin veya papanın izin verdiği çember dahilinde at koşturmak zorunda kalmışlardır. İkinci önemli farksa; eskiden “alim, hoca” gibi unvanlarla anılacak kadar okuyabilenlerin sadece çok zengin veya aristokrat aile bireyleri olabilmesiydi. Bugünse çok çok seçkin eğitim kurumları dışında böyle bir durum söz konusu değildir. Hatta bakın; özgürce kendi araştırmalarımızı yapıp sitelerimizde sunabiliyoruz.
Tarihten beri değişen bilgi seviyesine ve yaşam şartlarına göre eğitim kurumlarının da anlayışı değişmiş; eskiden var olmuş olan binlercesi kapanırken bir o kadar da yenisi açılmıştır. Ama biri vardır ki; kurulduğu günden bu yana çevre şartlarına başarıyla adapte olmuş, sabit olduğu bin yıllık zaman dilimiyle ilk günkü gibi dimdik ayakta durmasını başarmıştır: Bologna Üniversitesi
Bologna Üniversitesi ne zaman kuruldu?
Adı üzerinde İtalya’nın Bologna şehrinde konuşlanan bu eğitim yuvası; 1088 yılında kurulmuştur. Asıl şaşırtıcı rekor ise; Bologna Üniversitesi’nin dünyada en eski olmasının yanı sıra kurulan ilk üniversite unvanına da sahip olmasıdır. Yani Bologna’dan önce kurulup da aradaki zaman diliminde daha erken kapanmış başka bir üniversite yoktur.
Peki bu tanım neye göre belirleniyor? Şöyle ki; Bologna Üniversitesi, faaliyetlerini tanımlamak için kurucuları tarafından “üniversite” deyimi kullanılan ilk kurumdur. Diğer yarı dini eğitim kurumlarıyla aralarındaki farkı belli etmek için kullanılan ve İtalyanca’da “universitas” olarak tarihe geçen bu kelime; daha sonra ortaya çıkan benzer eğitim kurumlarına da ilham kaynağı olmuştur.

Kelime olarak üniversitenin hikayesi de yine Bologna Üniversitesi’nin kuruluşunun bir parçasıdır. O dönemin İtalya’sında uygulanan, İtalyan asıllı olmayanların herhangi bir suç işlemeleri halinde kendileriyle beraber ailelerinin ve yakınlarının da idam edilmesini serbest kılan yasaya karşı olan bazı akademisyenler veya sosyal kesimler Bologna Üniversitesi’nin kurulmasına öncülük etmiştir. Daha sonra da yabancı kökenli, farklı farklı uluslardan öğrenciler burada karumaya alınmış; zamanla kişisel hak ve hürriyetler konusunda güçlü bir bilinç oluşturulmuştur. İşte Türkçe’de “uluslararası, evrensel kent” gibi anlamlara gelen üniversite kelimesinin hikayesi de bin yıl önce yaşanan o uzun süreçli mücadeledir.
Bologna Üniversitesi’nin tarihi dokusundan bir kare
Bologna Üniversitesi’ni kimler kurdu?
Okulun faaliyete başladığı zaman 1088 olarak bilinse de o zamanki rektör kimdi, hocalar neredendi, vs. bilgiler net değildir. Bologna Üniversitesi’nin kuruluşu hakkında verilebilecek en net bilgi; o dönemde Bologna şehrinin Papalık Devleti’nin hakimiyetinde bulunduğu ve o zamanki Papa’nın, 1.Haçlı Seferlerini başlatan II.Urbanus olduğudur. Bologna Üniversitesi olarak tarihte yazıya geçişi de 1158 yılında Kutsal Roma-Germen İmparatoru Frederick Barbarossa’dan aldığı bir yetki belgesidir.
Günümüzde baktığımızda ise Bologna Üniversitesi; 80.000’den fazla öğrencisi, 3.000 cıvarı akademik personeli ile rektör Francesco Ubertini’nin yönetiminde çalışmalarını sürdürmektedir. İlk eğitim verdiği bölüm hukuk olan üniversiteye 928 yıl boyunca sayısız fakülte ve enstitü eklenmiş; 2013’ten itibaren de mottosu “Alma mater studiorum” (Eğitimin annesi) olarak belirlenmiştir.

https://kimkurdu.com/bologna-universitesinin-kurucusu-kimdir-dunyanin-en-eski-universitesi/#:~:text=Ad%C4%B1%20%C3%BCzerinde%20%C4%B0talya'n%C4%B1n%20Bologna,%C3%BCniversite%20unvan%C4%B1na%20da%20sahip%20olmas%C4%B1d%C4%B1r.