21 Haziran 2020 Pazar

Tarihin Akışına En Çok Etki Eden en önemli olaylar : 1989-90: Komünist rejimin Avrupa'da çökmesi

1989-90: Komünist rejimin Avrupa'da çökmesi

1989 DevrimleriSoğuk Savaş'ı fiilen bitiren, Doğu Avrupa ve Orta Avrupa ülkelerini etkileyen devrim dalgasıdır. Birkaç ay içinde, Sovyet tarzı komünist rejimler iktidardan düşürülmüştür.
Politik başkaldırılar ilk olarak Polonya'da başlamış, barışçıl denebilecek Doğu AlmanyaÇekoslovakyaMacaristan ve Bulgaristan devrimleriyle devam etmiştir. Romanya, kanlı bir şekilde liderini indiren ve idam eden tek ülkedir.
1989 Devrimleri, Dünya'daki güç dengesini değiştirmiş, Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte Soğuk Savaş'ın bitişini belirtmiştir