30 Kasım 2020 Pazartesi

Gılgamış Destanı'nın Genel Hatlarıyla Özetlenmiş Keyifli Hikayesi

 Tarihin en eski yazılı destanının neler anlattığını kısa bir okuma ile iyi şekilde öğrenebilirsiniz.gılgamış destanı, mezapotamya bölgesinde milattan önce 1800’lü yıllarda kil tabletlere sümerce yazılmıştır ve günümüzde yazılmış en eski destan olarak bilinmektedir.

hikayeye göre gılgamış yüce bir kraldır ve kendisini tanrılardan bile üstün görmektedir

tanrılar, gılgamış’a ders vermek için dünyaya enkidu isimli bir adamı gönderirler. enkidu yabani bir adamdır ve hayvanların arasında yaşar, hayvanlarla konuşabilir. bu sebeple gılgamış’ın enkidu karşısında pek şansı yoktur ancak gılgamış bir plan yapar ve güzel, alımlı bir kadını enkidu’nun yanına gönderir. kadın enkidu’nun yanına gidince elbiselerini çıkarır, enkidu ise bundan etkilenir ve kadınla birlikte olur. enkidu’nun kadınla işi bittikten sonra tekrar hayvanların arasına dönmek ister ancak hayvanlar artık enkidu’yu kabul etmezler ve enkidu’nun hayvanlarla konuşma yeteneği kaybolur. bunun üzerine gılgamış, enkidu ile mücadele etmek üzere karşısına çıkar. enkidu ve gılgamış güç açısından eşit olsalar da mücadelenin galibi gılgamış olur. enkidu yenilgisini kabul eder ve gılgamış ile arkadaş olmayı teklif eder.

gılgamış ve enkidu arkadaş olarak birçok maceraya birlikte giderler ve zaman ilerledikçe arkadaşlıkları da ilerler

gılgamış, bir gün kutsal sedir ormanı’na gitmeyi ve burada yaşayan muhafız humbaba’yı öldürmeyi planlar. enkidu, sedir ormanı’nın kutsal olduğunu ve ölümlüler tarafından ziyaret edilmemesi gerektiğini söylese de gılgamış’ı durduramaz. gılgamış’ın annesi de bu plana karşı gelmektedir ancak o da engel olamaz, bunun üzerine oğlu gılgamış’a destek olması için güneş tanrısı şamaş’ın yardımını ister.

gılgamış ve dostu enkidu sedir ormanı’na doğru ilerlerler. dinlenmek için durduklarında gılgamış uykuya dalar ve sürekli kabuslar görür. bu kabuslarını enkidu’ya anlattığında enkidu bunların iyiye işaret olduğunu söyler ve gılgamış’ı cesaretlendirir. sedir ormanı’nda humbaba isimli devle karşılaşan ikili büyük bir mücadeleye girerler ve güneş tanrısı şamaş’ın yardımıyla humbaba yenilir. gılgamış, humbaba’yı aciz bir halde görünce ona acır ve öldürmek yerine canını bağışlamayı düşünür. ancak can çekişirken humbaba, gılgamış ve enkidu’yu lanetler, bunun üzerine gılgamış humbaba’yı öldürür. ardından ikili bir sedir ağacı keserler ve enkidu, bu ağaçtan devasa boyutta tanrılar için bir kapı yapar.

bir süre sonra gök tanrısı anu’nun kızı ve aşk ve savaş tanrıçası iştar, gılgamış’la birlikte olmak istediğini söyler. gılgamış ise bu teklifi kabul etmez ve iştar’ın daha önceki sevgililerine çok kötü davrandığını söyler. iştar, reddedilmesinin üzerine sinirlenir ve babasından cennetin boğasını dünyaya göndermesini ve intikamını almasını ister. cennetin boğası dünyaya gelince büyük afetleri de peşinde getirir ancak gılgamış ve enkidu, bu kez tanrıların desteği olmadan boğayı yenmeyi başarırlar ve boğanın kalbini söküp, tanrı şamaş’a sunarlar.

bütün şehir bu galibiyet karşısında kutlama yapar ancak enkidu, boğayı ve humbaba’yı öldürmesi sebebiyle kabuslar görmeye başlar

kabuslarında tanrılar yaptıkları için enkidu’yu cezalandırmaktadır. bunun üzerine enkidu, tanrılar için yaptığı kapıya ve gılgamış’ın gönderdiği kadınla birlikte olarak vahşi doğadan ayırdığı güne lanetler okur. ancak sonrasında tanrı şamaş’ın sözlerini duyar ve ettiği lanetlerden pişmanlık duyar. şamaş, eğer enkidu ölürse gılgamış’ın vasıfsız birisi olacağını da söyler. enkidu hastalanır ve gün geçtikçe hastalığı daha çok ilerler. gılgamış, hastalığı boyunca enkidu’nun yanında kalsa da onu iyileştirmek ve eski haline getirmek için elinden bir şey gelmez. en sonunda enkidu ölür ve ölüler diyarına doğru gider.

gılgamış, enkidu’nun ölümüyle büyük bir çöküş yaşar ve tanrılara hediyeler sunarak enkidu’nun ölüler diyarına gidişinde yanında yolculuk etmek istediğini söyler. gılgamış, şehrinde yaşayan çiftçilerden rahiplere kadar herkesin enkidu için yas tutmasını ister ve enkidu’nun bir heykelinin dikilmesini emreder. enkidu ölmüş olsa da gılgamış cesedin yanından ayrılmaz ve dostu enkidu’nun gömülmesini kabul etmez. 6 gün sonra ceset çürümeye başlayınca gılgamış mecburen cesedi terk eder ve gömülmesine müsaade eder.

bunun üzerine gılgamış, enkidu ile aynı kaderi yaşamak istemez ve utnapiştim’in yanına giderek ölümsüzlüğün yöntemini aramaya karar verir

utnapiştim ve eşi, büyük tufan’dan kurtulan tek insanlardır ve bu sebeple tanrılar tarafından ölümsüzlükle kutsanmışlardır. gılgamış’da utnapiştim ile görüşerek tanrıların kendisini ölümsüzlükle nasıl kutsayacaklarını öğrenmek ister. utnapiştim ve eşi, ölümsüzlükle kutsandıkları günden itibaren artık yaşlanmamışlardır ve doğuda bulunan dilmun şehrinde yaşamaktadırlar. gılgamış bu şehre gitmek için dağları, ırmakları, vahşi hayvanları ve denizleri aşar.

gılgamış uzun yolculuğunun ardından dünyanın sonunda bulunan maşu dağı’nın tepesine çıkar. bu tepeden baktığında güneşin diğer dünyadan doğuşunu görmektedir, ayrıca ileride bir kapı vardır ve bu kapıyı akrebe benzeyen iki canlı korumaktadır. gılgamış bu yaratıklara doğru gelir ve amacını söyler. bu akreplerden birisi erkek, diğeri ise dişidir ve insanların bu kapıdan içeri girmelerinin uygun olmadığını söylerler. gılgamış yine de girmek ister ve akrepler kapıyı açar ve gılgamış içeri girer. kapılar kapanınca etraf karanlık olur ve en ufak bir ışık bile olmaz. ne bir ses, ne bir rüzgar vardır bu diyarda ancak gılgamış doğuya doğru ilerlemeye devam eder. günlerce gılgamış hiçbir ışık görmeden, ses duymadan ve rüzgarı hissetmeden yürür. yakınlaştığında ilk önce bir ırmak sesi duyar, ardından rüzgarı hisseder. daha ilerleyince ışık ortaya çıkar ve gılgamış istediği diyara ulaşmıştır.

gılgamış burada han işleten bir kadınla karşılaşır

bu kadın gılgamış’ın niyetinin kötü olduğunu düşünür ilk başta ancak konuşmalarının üzerine yardımcı olmaya karar verir ve bir kayıkçı görevlendirir. adı urşanabi olan kayıkçı, gılgamış’a geri kalan yolculuğunda sulak bölgeleri geçmesinde yardımcı olur. bu bölgelerden birisi ölüler suyu olarak adlandırılır ve bu suya en ufak şekilde dokunan kişi hemen ölmektedir.

gılgamış ve urşanabi yolculuklarında taştan devler görürler ve gılgamış, bu devleri düşman sanarak öldürmek ister. ancak urşanabi bu devlerin zararsız olduğunu söyler ve yolculuklarına devam ederler.

sonunda ikili dilmun şehrine gelirler. utnapiştim teknede urşanabi dışında başkası olduğunu görünce bu kişinin kim olduğunu sorar. gılgamış kendisini tanıtır, hikayesini anlatır ve geliş amacını söyler. bunun üzerine utnapiştim, ölümden kaçmanın imkansız olduğunu ve ölümü düşünmenin günlük hayattaki eğlenceyi kaçırdığını, insanların yaşadıkları zamana değer vermeleri gerektiğini söyler. bunun üzerine gılgamış, utnapiştim’e nasıl büyük tufan’dan kurtulduklarını ve tanrılar tarafından ölümsüzlükle kutsandıklarını sorar.

utnapiştim, tanrı enlil tarafından dünyaya gönderilen tufanı anlatmaya başlar

enlil, insanların yaptığı gürültüden dolayı rahatsız olmuştur ve bütün insanları öldürmeye karar verir. insanları yaratan da enlil olduğu için bu planını başka tanrılara söyleme gereği duymaz. başka bir tanrı olan ea ise bu planı öğrenir ve o zamanlar insan olan utnapiştim’i gelecek felaketlere karşı uyarır. dünyanın sular altında kalacağını söyleyen ea, utnapiştim’in bir gemi yapmasını, bütün canlılardan bu gemiye almasını, varlıklarını ve ailesini de bu gemide saklamasını söyler. beklendiği gibi yağmur yağar ve utnapiştim'in teknesinin dışındaki bütün canlılar ölür. tekne nisur dağının tepesinde engele takılır ve ilerleyemez, herkes suların çekilmesini bekler. utnapiştim birinci gün bir kumru gönderir ve kara arar ancak kumru konacak bir yer bulamadığı için geri gelir. aynı şekilde ikinci gün bir kırlangıç gönderir ve kırlangıç da konacak yer bulamayarak geri gelir. üçüncü gün ise bir karga gönderir ve karga geri gelmez, bunun üzerine karganın bir yere konduğunu ve kara bulduğunu anlayıp o yöne doğru gitmeye karar verirler. enlil, bu tufandan kurtulanlar olduğu için öfkelidir, ea ise bu enlil'in öfkesini dindirmek için utnapiştim'in tanrılara hediyeler sunmasını bağışlanmayı dilemesini söyler. diğer tanrılar da fikirlerini sormadan dünyaya tufan gönderdiği için enlil'e öfkelidirler ve aralarında bir tartışma yaşarlar. bu tartışmaların ardından utnapiştim'in hazırladığı sunakları gören tanrılar öfkelerini yatıştırarak ziyafet çekmeye karar verirler. utnapiştim'i ise ölümsüzlükle kutsayarak tanrıların arasına almaya karar verirler ancak bir şartları vardır, utnapiştim diğer tanrılarla aynı yerde yaşamayacak, eşiyle birlikte dilmun şehrinde diğer tanrılardan uzakta yaşayacaktır.

utnapiştim, tanrıları bir araya getiren bir olay yaşadığını ve bu olaydan tek kurtulan olarak ölümsüzlüğü kazandığını, gılgamış'ın böyle bir olayı nasıl yaşayacağını ve bütün tanrıları bir araya toplayabileceğini sorar. gılgamış'ın bu soruya bir cevabı olmaz ancak yine de utnapiştim, gılgamış'a bir şans verir ve altı gün yedi gece boyunca hiç uyumamasını ister. ancak gılgamış, utnapiştim'in konuşması bittiği anda hemen uykuya dalar ve yedi gün boyunca uyur. yedinci gün uyanınca utnapiştim, gılgamış'a başarısız olduğunu söyler ve şehrine dönmesini, kral olarak görevini yapmasını, tanrıların herkesi krallıkla ödüllendirmediğini ve bu görevi layıkıyla yapması gerektiğini söyler.

gılgamış bu aşamada elbisesi yırtılmış, saçı ve sakalı dağılmış, oldukça bitkin bir haldedir ve bir krala hiç benzememektedir. utnapiştim, gılgamış'ın kendine düzen vermesini söyler ve nehre giderek yıkanmasını, elbisesini değiştirmesini ister.

gılgamış geri dönmek üzere geldiği kayığa biner ve biraz gittikten sonra utnapiştim'in eşi, gılgamış'ın bunca yol geldiğini ve aradığı şeyi bulamadığını, en azından buradan dönüşte bir hediyeyi hak ettiğini söyler. bunun üzerine utnapiştim, gılgamış'a merhamet eder ve bir sır verir. denizin dibinde yetişen bir bitki sayesinde insanlar tekrar gençliğine kavuşmaktadır ve ölümsüz olmasa bile oldukça uzun bir hayatı yaşayabilmektedirler. gılgamış, kayıktayken ayaklarına taş bağlar ve denizin dibine dalarak bu bitkiyi koparıp alır. ardından tekrar kayığa döner ve yolculuğuna devam eder. bitkiyi kendi ülkesine dönünce önce bir ihtiyara vermeyi ve onun gençleştiğini görünce de kendisi kullanmayı düşünür. geri dönüş yolunda bir göl bulur ve yıkanmak için bu göle girer, bitkiyi ise elbiselerinin yanında bir yere koyar. ancak bir yılan gelir ve bu bitkiyi yer, ardından yılanın deri değiştirir ve gençleşir. gılgamış ise bitkiyi yılana kaybetmenin ve uzun bir ömrü kaçırmanın üzüntüsüyle birlikte ülkesine geri döner.

ve zamanı geldiğinde gılgamış da ölülerin arasına katılır

ülkesindeki insanlar bir daha onun gibi birisinin gelmeyeceğinin üzüntüsüyle büyük yas tutarlar...


https://seyler.eksisozluk.com/gilgamis-destaninin-genel-hatlariyla-ozetlenmis-keyifli-hikayesi

29 Kasım 2020 Pazar

Ford 2020 Kasım Güncel Fiyat Listesi

Yükleniyor: 1115136/1256148 bayt yüklendi.Ford Fiesta 2020 Kasım Fiyat Listesi...

Ford Fiesta 1.1L 85 PS atmosferik benzinli, 1.0L 100 PS turbo benzinli ve 1.5L 85 PS dizel olmak üzere 3 farklı motor seçeneği sunuyor...

Ford Fiesta 1.1L 85 PS atmosferik benzinli motor 5 ileri manuel, 1.0L 100 PS turbo benzinli motor 6 ileri otomatik ve 1.5L 85 PS dizel motor ise 6 ileri manuel şanzımanla birlikte satın alınabiliyor.


Ford Fiesta 1.1L 85 PS atmosferik benzinli motor ortalama 5.1L, 1.0L 100 PS turbo benzinli motor ortalama 5.6L ve 1.5L 85 PS dizel motor ise ortalama 3.8L yakıt tüketiyor.

Ford Fiesta Style ve ST olmak üzere 2 farklı donanım seçeneğine sahip.

Ford Fiesta Kaç Lira? Ford Fiesta Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford Fiesta Fiyatları?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Otomatik
Otomatik Benzin 208.750

2020 Kasım ayı Ford Fiesta Opsiyon Fiyat Listesi
Opsiyon Donanım Seviyesi Fiyat
Metalik Boya
Style 2.400
Ford Focus 2020 Kasım Fiyat Listesi

Ford Focus, 1.5L Ti-VCT atmosferik benzinli, 1.5L EcoBlue dizel ve 1.0L EcoBoost turbo benzinli motor versiyonlarıyla satılmaktadır. Ford Focus 1.5L Ti-VCT benzinli motor 123 PS güç ve 150 Nm tork, 1.5L EcoBlue dizel motor 120 PS güç ve 300 Nm tork, 1.0L EcoBoost turbo benzinli motor ise 125 PS güç ve 170 Nm torka sahiptir.

Ford Focus 1.5L Ti-VCT motor 6 ileri manuel veya 6 ileri otomatik, 1.5L EcoBlue dizel motor 6 ileri manuel ve ya 8 ileri otomatik, 1.0L EcoBoost turbo benzinli motor ise sadece 8 ileri otomatik şanzımanla satın alınabilmektedir.


1.5L Ti-VCT motorlu Ford Focus şehir içi 7,9 - 8,1 L, şehir dışı 4,5 - 4,6 L, ortalama 5,8 - 6,0 L (Otomatik Şanzıman: 9,0 - 9,1L/5,0 - 5,1L/6,5 - 6,6L), 1.5 L dizel motorlu Ford Focus şehir içi 3,9 L, şehir dışı 3,2 L, ortalama 3,4 L (Otomatik Şanzıman: 4,9L/4,0 - 4,1L/4,3 - 4,4L), 1.0 L EcoBoost motorlu Ford Focus ise şehir içi 7,3 L, şehir dışı 4,9 L, ortalama 5,8 L yakıt tüketmektedir.

Ford Focus 4 kapı versiyonunun bagaj hacmi 511 L, 5 kapı versiyonunun bagaj hacmi 341 L, SW versiyonunun bagaj hacmi ise 575 L'dir.

Ford Focus Kaç Lira? Ford Focus Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford Focus Fiyatları?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS
6 İleri Manuel
Benzin 200.200
Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS
6 İleri Manuel
Benzin
214.100
Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS
6 İleri Otomatik
Benzin 226.500
Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS
6 İleri Otomatik
Benzin 228.700
Titanium 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS
6 İleri Manuel
Benzin 303.300
Titanium 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS
6 İleri Manuel
Benzin
303.300
Titanium 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS
6 İleri Otomatik
Benzin
319.200
Titanium 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS
6 İleri Otomatik
Benzin
319.200
ST-Line 5 Kapı 1.0L EcoBoost 125PS
8 İleri Otomatik
Benzin
340.000
ST-Line Station Wagon 1.0L EcoBoost 125PS
8 İleri Otomatik
Benzin
350.600
Ford Focus Dizel Modeller 2020 Kasım Fiyat Listesi

Dizel Ford Focus Kaç Lira? Dizel Ford Focus Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Dizel Ford Focus Fiyatları?
ModelŞanzımanYakıtFiyatTrend X 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS
6 İleri Manuel
Dizel 300.700
Trend X 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS
6 İleri Manuel
Dizel 300.700
Trend X 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS
8 İleri Otomatik
Dizel 322.700
Trend X 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS
8 İleri Otomatik
Dizel 322.700
Trend X Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS
6 İleri Manuel
Dizel 310.800
Trend X Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS
8 İleri Otomatik
Dizel 332.600
Titanium 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS
6 İleri Manuel
Dizel
332.600
Titanium 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS
8 İleri Otomatik
Dizel
344.300
Titanium 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS
6 İleri Manuel
Dizel
332.600
Titanium 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS
8 İleri Otomatik
Dizel
344.300
Titanium Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS
6 İleri Manuel
Dizel
342.700
Titanium Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS
8 İleri Otomatik
Dizel
364.700
ST-Line 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS
8 İleri Otomatik
Dizel
371.700
ST-Line Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS
8 İleri Otomatik
Dizel
381.3002020 Kasım Ayı Ford Focus Opsiyon Fiyat Listesi
Opsiyon
Donanım Seviyesi
Fiyat

Metalik Boya
Trend X, Titanium, ST-Line (Benzinli ve Dizel)
3.000
Yakut Kırmızı (Özel Renk)
Trend X, Titanium, ST-Line (Benzinli ve Dizel)
6.200
Ford Co-Pilot 360 (EcoBlue motor seçeneği ile)
Titanium (Benzinli ve Dizel)
13.000
Park Paketi (EcoBlue motor seçeneği ile)
Titanium (Benzinli ve Dizel)
8.100
Açılabilir Panoramik Cam Tavan
Titanium (Benzinli ve Dizel)
14.300
B&O Müzik Sistemi ve SYNC3
Titanium (Benzinli ve Dizel)
5.000
Kış Paketi
Titanium (Benzinli ve Dizel)
3.600
Stil Paketi
Titanium (Benzinli ve Dizel)
15.200
Akıllı Bagaj Kapağı (Station Wagon modellerde)
Titanium (Benzinli ve Dizel)
7.200
Ford Co-Pilot 360 (EcoBlue|EcoBoost motor seçeneği ile)
ST-Line (Dizel)
13.000
Park Paketi (EcoBlue|EcoBoost motor seçeneği ile)
ST-Line (Dizel)
8.100
Açılabilir Panoramik Cam Tavan
ST-Line (Dizel)
14.300
B&O Müzik Sistemi ve SYNC3
ST-Line (Dizel)
5.000
Kış Paketi
ST-Line (Dizel)
3.600
Stil Paketi
ST-Line (Dizel)
15.200
Konfor Paket_5 Kapı
ST-Line (Dizel)
5.000
Konfor Paket_SW
ST-Line (Dizel)
12.100
LPG Kiti (%50 - ÖTV)
Trend X, Titanium, ST-Line (Benzinli)
9.400
LPG Kiti (%60 - ÖTV)
Trend X, Titanium, ST-Line (Benzinli)
11.300
Ford Co-Pilot 360 (EcoBlue motor seçeneği ile) : Geliştirilmiş Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Dur& Kalk(Stop&Go) Özellikli (8 İleri Otomatik Şanzıman), Adaptif Hız Kontrol Sistemi (EcoBlue Manuel motor-şanzıman), Çarpışma Önleme Yardımcısı (Yaya ve Bisikletli algılama özelliği ile), Şerit Takip Sistemi, Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı, Takip Mesafesi Uyarı Sistemi, Acil Durum Manevra Destek Sistemi, Trafik Levhası Tanıma Sistemi, Sürücü Dikkat Takip Sistemi ve Otomatik Yanan Uzun Farlar

Park Paketi : Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Çapraz Trafik Uyarısı, Aktif Park Asistanı (Dizel otomatik ile) Tam Otomatik Paralel, Dikey Park ve Paralel Park Çıkış yardımı --- Yeni Focus ile ilk defa sunulan tam otomatik park özelliği, Gelistirilmis Otomatik Park Sistemi (Dizel manuel ile) Paralel/ Dikey Park ve Paralel Park Çıkış yardımı --- Eski Focuslarda yer alan otomatik park özelliği, Kapı Kenar Koruması


Kış Paketi :Isıtmalı Ön Cam, Direksiyon ve Ön Koltuklar


Stil Paketi :Ford Dinamik LED Ön Far Sitemi,Yansıma Önleyici Uzun Farlar ile, LED Arka Farlar

Konfor Paket_5 Kapı : Göz Hizası Gösterge Paneli (Head-up Display / HUD)

Konfor Paket_SW : Göz Hizası Gösterge Paneli (Head-up Display / HUD), Akıllı Bagaj Kapağı (Station Wagon modellerde)
Ford Puma 2020 Kasım Fiyat Listesi

Ford'un yeni Crossover modeli olan Ford Puma 1.0L EcoBoost 95 bg (170 Nm tork) 6 ileri manuel, 1.0L EcoBoost 125 bg (200 Nm tork) 7 ileri otomatik, 1.0L EcoBoost 155 bg (240 Nm tork) hibrit 6 ileri manuel seçenekleriyle satılmaktadır.


Ford Puma 1.0L EcoBoost 95 bg şehir içi 5.4 L, şehir dışı 4.0 L, ortalama 4.5 L, Ford Puma 1.0L EcoBoost 125 bg şehir içi 5.8 L, şehir dışı 4.3 L, ortalama 4.9 L, Ford Puma 1.0L EcoBoost hibrit 155 bg şehir içi 5.1 L, şehir dışı 3.9 L, ortalama 4.4 L yakıt tüketmektedir.


Ford Puma'nın bagaj hacmi 456 L olup stepne bölümünde 80 L'lik sıvı geçirmez bir alan (Ford megabox) bulunmaktadır. Bu alan yıkanabilir ve zemindeki tapa sayesinde su tahliye edilebilir.Ford Puma, Style ve ST-Line donanım paketleriyle satılmaktadır. Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli, katlanabilir yan aynalar, LED Ön Farlar, Tavan rayı (Siyah), Karartılmış arka camlar, Arka park sensörleri, Spor süspansiyon, Disk frenler -arka, Sürücü Dikkat Takip Sistemi, Açılabilir panoramik cam tavan, Ön koltuk kol dayanağı ve kapaklı eşya saklama bölmesi, 4 yönlü manuel sürücü / yolcu koltuğu, Yolcu koltuğunda ayarlanabilir bel desteği, B&O premium ses sistemi, 12.3” dijital yol bilgisayarı, Otomatik yanan uzun far, Anahtarsız çalıştırma, Kablosuz şarj ünitesi, Direksiyondan kumandalı otomatik vites özellikleri ST-Line donanım paketinin artılarıdır.


Her iki donanım seviyesine ek olarak Teknoloji Paketi ve Konfor Paketi satın alınabilir. Seçilebilir sürüş modları (Eco - Normal - Spor - Kaygan- Patika), Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Lastik Basınç Takip Sistemi, Hız Kontrol Sistemi ve Akıllı Hız Sınırlandırıcı, Çarpışma önleme yardımcısı standart olarak her iki donanım paketinde de sunulmaktadır.

Ford Puma Kaç Lira? Ford Puma Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford Puma Fiyatları?
Model
Şanzıman
Yakıt
Fiyat

Style Suv 1.0Lt EcoBoost 95 PS
6 İleri Manuel Benzin 222.600
Style Suv 1.0Lt EcoBoost 125 PS
7 İleri Otomatik Benzin
288.400
St-Line Suv 1.0Lt EcoBoost 125 PS
7 İleri Otomatik
Benzin
356.900
St-Line Suv 1.0Lt mHEV EcoBoost 155 PS
6 İleri Manuel
Benzin/Mhev
359.0002020 Kasım ayı Ford Puma Opsiyon Fiyat Listesi
Opsiyon
Donanım Seviyesi
Fiyat

Metalik Boya
Style|ST-Line
2.700
Özel Renk (Metropol Beyaz & Mercan Kırmızı & Mat Gri)
ST-Line
7.200
Kontrast Renk Tavan (Siyah -Gümüş)
ST-Line
2.200
Konfor Paketi
Style
3.000
Çıkarılabilir Koltuk Kılıfı
Style
3.000
Teknoloji Paketi
ST-Line
17.400
Konfor Paketi
ST-Line
7.800
Açılabilir Panoramik Cam Tavan
ST-Line
13.000

Konfor Paket(Style):Dijital İklim Kontrollü Otomatik Klima, Yağmur Sensörü, Arka Park Sensörü, Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası

Konfor Paket(ST-Line):Isıtmalı Ön Koltuklar, Isıtmalı Direksiyon ve Isıtmalı Ön Cam, Akıllı Bagaj Kapağı, Anahtarsız Giriş Sistemi


Teknoloji Paketi(ST-Line):Geliştirilmiş Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Dur& Kalk(Stop&Go) Özellikli, Takip Mesafesi Uyarı Sistemi, Acil Durum Manevra Destek Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Geri Görüş Kamerası, Ön Park Sensörü, Gelişmiş Otomatik Park Sistemi

Ford Galaxy 2020 Kasım Fiyat Listesi

Ford Galaxy Style ve Titanium donanım paketleriyle satılmaktadır. 1.5L 165 PS güç ve 242 Nm torka sahip benzinli ve 2.0L 190 PS güç ve 400 Nm torka sahip dizel motor seçeneklerine sahiptir.

Ford Galaxy'nin benzinli versiyonu şehir içi 9.5L şehir dışı 6.1L ve ortalama 7.4L, dizel versiyonu ise şehir içi 5.9L, şehir dışı 4.6L ve ortalama 5.1L yakıt tüketimine sahiptir.

Ford Galaxy'nin benzinli versiyonunda 6 ileri manuel, dizel motor versiyonunda ise 8 ileri otomatik şanzıman kullanılmıştır.

Ford Galaxy 7 kişilik bir otomobil olup 5 kişilik oturma düzeninde 1206L, 7 kişilik oturma düzeninde ise 300L bagaj hacmine sahiptir.

Ford Galaxy'de 2. sıra koltuklar birbirinden bağımsız olarak ileri geri hareket edebilmekte ve arka sırtlıkların açısı ayarlanabilmektedir. Yine bagajda bulunan bir düğme vasıtasıyla 2. ve 3. sıra koltuklar elektrikli olarak katlanabilmektedir.

Ford Galaxy Kaç Lira? Ford Galaxy Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford Galaxy Fiyatları?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Titanium 5 Kapı _ 2.0L TDCi 190PS 8 İleri Otomatik Dizel 958.800
2020 Kasım Ayı Ford Galaxy Opsiyon Listesi
Opsiyon Donanım Fiyat
Metalik Boya
Style, Titanium (2.0 L TDCI)
9.400
Panoramik Cam Tavan
Titanium
24.800Ford Ecosport 2020 Kasım Fiyat Listesi

Ford Ecosport, 3 silindirli 1.0 L turbo beslemeli EcoBoost motorla satılmaktadır. Bu motor 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş olup, 125 PS güç ve 170 Nm tork üretmektedir.

Ford Ecosport'un maksimum hızı 180 km/s, 0-100 hızlanması 11.6 saniyedir. Bagaj hacmi 356 L olup arka koltuklar katlandığında bu hacim 1238 L olmaktadır. Bagaj kapağı yukarı doğru değil, yana doğru açılmaktadır.


Ford Ecosport şehir içi 7.6 - 7.8 L, şehir dışı 5.2-5.7 L, ortalama 6.2-6.4 L yakıt tüketmektedir. Ford Ecosport, Style ve ST-Line donanım paketleriyle satılmaktadır.

Karartılmış Arka Camlar, 18” Alüminyum Alaşımlı Jantlar, Spor Süspansiyon, Spoiler, Elektronik İklim Kontrollü Klima, Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası, Otomatik Yanan Farlar, Yağmur Sensörü, Direksiyondan Kumandalı Otomatik Vites, Renkli Yol Bilgisayarı vb. özellikler ST-Line donanımda sunulmaktadır.

Ford Ecosport Kaç Lira? Ford Ecosort Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford Ecosport Fiyatları?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Style SUV _ 1.0L EcoBoost 125PS Otomatik Benzin 216.400
ST-Line _ 1.0L EcoBoost 125PS Otomatik Benzin 294.100

2020 Kasım Ayı Ford Ecosport Opsiyon Listesi
Opsiyon
Donanım
Fiyat

Metalik Boya
Style, ST-Line
2.300
Çift Renk Tavan
Style, ST-Line
2.000
Konfor Paket
ST-Line
12.100
B&O Müzik Sistemi ve Anahtarsız Giriş Sistemi
ST-Line
10.500

Konfor Paket: Kör Nokta Uyarı Sistemi, Sürücü Dikkat Takip Sistemi, Otomatik Yanan Uzun Farlar, Geri Görüş Kamerası ve Ön Park Sensörü, Isıtmalı Direksiyon, Isıtmalı Ön Cam, Isıtmalı Ön Koltuk

B&O Müzik Sistemi ve Anahtarsız Giriş Sistemi: 9 hoparlör, 1 Subwoofer & Navigasyon Özelliği, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Elektrikli Katlanabilir Yan Aynalar
Ford Kuga 2020 Kasım Fiyat Listesi

Yeni Ford Kuga, 120 PS güç ve 240 Nm tork üreten 1.5L EcoBoost turbo benzinli, 120 PS güç ve 300 Nm tork üreten 1.5L EcoBlue dizel, 190 PS güç ve 400 Nm tork üreten 2.0L EcoBlue dizel ve 225 PS güç üreten 2.5L Duratec PHEV hibrit motor seçenekleriyle satılmaktadır.

Yeni Ford Kuga 1.5L EcoBoost 6 ileri manuel, Yeni Ford Kuga 1.5L EcoBlue 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik, Yeni Ford Kuga 2.0L EcoBlue 8 ileri otomatik ve Yeni Ford Kuga 2.5L Duratec PHEV, CVT şanzımanla satın alınabilmektedir.


1.5L EcoBoost motorlu Yeni Ford Kuga'nın maksimum hızı 184 km/s, 0-100 km hızlanması 11.6 saniye,

1.5L EcoBlue motorlu Yeni Ford Kuga'nın maksimum hızı 180 km/s, 0-100 km hızlanması 11.7 saniye,

2.0L EcoBlue motorlu Yeni Ford Kuga'nın maksimum hızı 208 km/s, 0-100 km hızlanması 8.7 saniye,

2.5L Duratec PHEV motorlu Yeni Ford Kuga'nın maksimum hızı 200 km/s, 0-100 km hızlanması 9.2 saniyedir.

Yeni Ford Kuga 1.5L EcoBoost şehir içi 6.8 L, şehir dışı 4.9 L, ortalama 5.6 L,

Yeni Ford Kuga 1.5L EcoBlue 6 ileri manuel şehir içi 4.7 L, şehir dışı 3.8 L, ortalama 4.2 L,

Yeni Ford Kuga 1.5L EcoBlue 8 ileri otomatik şehir içi 5.0-5.1 L, şehir dışı 4.1-4.2 L, ortalama 4.4-4.7 L,

Yeni Ford Kuga 2.0L EcoBlue şehir içi 5.7 L, şehir dışı 4.4 L, ortalama 5.1 L,

Yeni Ford Kuga 2.5L Duratec PHEV ortalama 1.2 L yakıt tüketmektedir.

Yeni Ford Kuga'ya ait güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Ford Kuga Kaç Lira? Ford Kuga Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford Kuga Fiyatları?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Style SUV 1.5L EcoBoost 120PS
6 İleri Manuel
Benzin 369.300
Style SUV 1.5L EcoBlue 120PS
6 İleri Manuel
Dizel 384.400
Style SUV 1.5L EcoBlue 120PS
8 İleri Otomatik
Dizel 396.800
Titanium SUV 1.5L EcoBlue 120PS
8 İleri Otomatik
Dizel 430.300
ST-Line SUV 1.5L EcoBlue 120PS
8 İleri Otomatik
Dizel
476.400
ST-Line SUV 2.5L Benzin/Elektrik 225PS
Otomatik Benzin/Elektrik 1.173.400

2020 Kasım Ayı Ford Kuga Opsiyon Listesi
Opsiyon
Donanım
Fiyat

Metalik Boya
Style, Titanium, ST-Line (Benzin-Dizel)
3.400
Özel Renk (Platin Beyaz & Mercan Kırmızı)
Titanium, ST-Line (Dizel)
7.500
Teknoloji Paketi
Titanium (Dizel)
13.900
B&O Müzik Sistemi
Titanium (Dizel)
5.700
Ford Dinamik LED Ön Far Sitemi & Göz Hizası Gözterge Paneli
Titanium (Dizel)
14.800
Konfor Paketi
Titanium (Dizel), ST-Line (Dizel)
11.300
Teknoloji Paketi
ST-Line (Dizel)
13.900
Metalik Boya
ST-Line (Hibrit)
6.000
Özel Renk (Platin Beyaz & Mercan Kırmızı)
ST-Line (Hibrit)
13.200
Teknoloji Paketi
ST-Line (Hibrit)
24.800
Konfor Paketi
ST-Line (Hibrit)
20.000
Teknoloji Paketi2
Titanium, ST Line 20.600
Konfor Paketi2
Titanium, ST Line
5.200
Teknoloji Paketi2
ST-Line (Hibrit)
36.600
Konfor Paketi2
ST-Line (Hibrit)
9.200
Teknoloji Paketi :Geliştirilmiş Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Dur& Kalk(Stop&Go) Özellikli, Ford –Co-Pilot 360 Şerit Hizalama Yardımcısı, Takip Mesafesi Uyarı Sistemi, Acil Durum Manevra Destek Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Sürücü Dikkat Takip Sistemi, 180 Derece Ön Görüş Kamerası ve Kapı Kenar Koruması

Teknoloji Paketi2 :Teknoloji paketine ek olarak: Trafik Levhası Tanıma ve Akıllı Hız Sabitleme Sistemi ve Aktif Park Asistanı

Konfor Paketi :Isıtmalı Ön/Arka Koltuklar, Isıtmalı Direksiyon ve Isıtmalı Ön Cam, Akıllı Bagaj Kapağı

Konfor Paketi2 :Isıtmalı Ön/Arka Koltuklar, Isıtmalı Direksiyon ve Isıtmalı Ön Cam
Ford Mondeo 2020 Kasım Fiyat Listesi

Ford Mondeo 1.5L EcoBoost 165PS (242 Nm tork) benzinli ve 2.0L EcoBlue 190PS (400 Nm tork) dizel motor seçeneğiyle satın alınabilir. 1.5L EcoBoost 165PS motor 6 ileri otomatik, 2.0L EcoBlue 190PS motor ise 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş.

1.5L benzinli motor şehir içi 10L, şehir dışı 5.8-5.9L, ortalama 7.3-7.4L, 2.0 dizel motor ise şehir içi 6.0L, şehir dışı 4.2-4.5L, ortalama 4.8-5.1L yakıt tüketmektedir.

Ford Mondeo 4kapı, 5 kapı ve Station Wagon kasa tiplerine sahiptir. Ford Mondeo'yu Style ve Titanium donanım paketleriyle satın alabilirsiniz.

Ford Mondeo Kaç Lira? Ford Mondeo Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford Mondeo Fiyatları?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Mondeo Style 4 Kapı _ 1.5L EcoBoost 165PS 6 İleri Otomatik Benzin 355.800
Mondeo Titanium 4 Kapı _ 1.5L EcoBoost 165PS 6 İleri Otomatik Benzin 374.900
Mondeo Titanium 5 Kapı _ 1.5L EcoBoost 165PS 6 İleri Otomatik Benzin 374.900
Mondeo Titanium Station Wagon _ 1.5L Ecoboost 165PS 6 İleri Otomatik Benzin 374.900
Mondeo Titanium 4 Kapı _ 2.0L TDCi 190PS
8 İleri Otomatik
Dizel
801.100


2020 Kasım Ayı Ford Mondeo Opsiyon Listesi
Opsiyon Donanım Fiyat
Buz Beyazı
Style, Titanium (1.5L EcoBoost)
1.600
Buz Beyazı
Style, Titanium (2.0 EcoBlue)
2.300
Metalik Boya
Style, Titanium (1.5L EcoBoost)
6.400
Metalik Boya
Style, Titanium (2.0 EcoBlue)
8.900
Platin Beyaz (özel renk)
Style, Titanium (1.5L EcoBoost)
15.000
Platin Beyaz (özel renk)
Style, Titanium (2.0 EcoBlue)
20.900
17’’ Aluminyum Jant (JP)
Style (1.5L EcoBoost)
6.100
Konfor Paket (KON)
Titanium (1.5L EcoBoost)
18.400
Konfor Paket (KON)
Titanium (2.0 EcoBlue)
25.500
Tekno Paket (TP)
Titanium (1.5L EcoBoost)
59.100
Tekno Paket (TP)
Titanium (2.0 EcoBlue)
82.000
18’’ Aluminyum Jant (JP)
Titanium (1.5L EcoBoost)
8.300
18’’ Aluminyum Jant (JP)
Titanium (2.0 EcoBlue)
11.600
Kış Paketi (KP)
Titanium (1.5L EcoBoost)
6.400
Kış Paketi (KP)
Titanium (2.0 EcoBlue)
8.900
Masaj Fonksiyonlu Deri Döşeme (Siyah)
Titanium (1.5L EcoBoost)
36.700
Masaj Fonksiyonlu Deri Döşeme (Siyah)
Titanium (2.0 EcoBlue)
51.000
LPG Kiti (%50 - ÖTV)
Style, Titanium (1.5L EcoBoost-2.0L EcoBlue)
12.100
LPG Kiti (%60 - ÖTV)
Style, Titanium (1.5L EcoBoost-2.0L EcoBlue)
14.500
Konfor Paket : Elektrikli Açılır Tavan (Sunroof) (4 kapı gövde seçeneği ile), Panoramik Cam Tavan (5K Hatchback gövde seçeneğiyle), Açılır Panoramik Cam Tavan (SW gövde seçeneğiyle)

Tekno Paket :Ford Dinamik LED Ön Farlar, Kör Nokta Uyarı Sistemi

Kış Paketi :Isıtmalı Ön Cam, Direksiyon ve Ön Koltuklar
Ford S Max 2020 Kasım Fiyat Listesi

Ford Smax 1.5L 160PS benzinli ve 2.0L 180PS dizel motor seçeneğiyle satın alınabilir. Benzinli motor 240 Nm tork, dizel motor ise 400 Nm torka sahiptir.

Ford Smax 1.5L 160PS versiyonu Style donanım paketiyle satılmakta olup 6 ileri manuel şanzımana sahiptir. 2.0L 180PS dizel versiyonu ise 6 ileri Powershift şanzımanla kombine edilmiştir.

Ford Smax'in benzinli versiyonu şehir içi 8L, şehir dışı 5.6L, ortalama 6.5L, dizel versiyonu ise şehir içi 6.1L, şehir dışı 4.9L, ortalama 5.4L yakıt tüketmektedir.

Smax 7 kişilik oturma kapasitesine sahip olup 5 kişilik oturma düzeninde 965L, 7 kişilik oturma düzeninde ise 285L bagaj hacmine sahiptir.

Ford S Max Kaç Lira? Ford S Max Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford S Max Fiyatları?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Titanium S Max 5 Kapı _ 2.0L TDCi 190PS 8 İleri Otomatik Dizel 936.400

2020 Kasım Ayı Ford S Max Opsiyon Listesi
Opsiyon
Donanım
Fiyat

Metalik Boya
Style, Titanium (2.0L TDCİ)
9.400
Panoramik Cam Tavan
Titanium (2.0L TDCİ)
24.800Ford Ranger 2020 Kasım Fiyat Listesi

Ford Ranger 2.0L EcoBlue dizel motorla satılmaktadır. Bu motorun 170 PS ve 213 PS olmak üzere iki versiyonu vardır. Ford Ranger 2.0L EcoBlue Wildtrak modelinde 213 PS'lik motor diğer versiyonlarında ise 170 PS'lik motor kullanılmaktadır. 170 PS'lik motor 420 Nm tork, 213 PS'lik motor ise 500 Nm tork üretmektedir. Ford Ranger 2.0L EcoBlue, 6 ileri manuel ve 10 İleri otomatik şanzıman seçenekleriyle satın alınabilmektedir.

Ford Ranger 2.0L EcoBlue 4X2 şehir içi 8.1 L, şehir dışı 6.3 L, ortalama 7.0 L (Otomatik versiyonu:9.3-6.6-7.2 L), Ford Ranger 2.0L EcoBlue 4X4 şehir içi 8.0 L, şehir dışı 6.4 L, ortalama 7.0 L (Otomatik versiyonu:8.6-6.9-7.5 L), Ford Ranger 2.0L 213 PS EcoBlue 4X4 Wildtrak otomatik, şehir içi 9.1 L, şehir dışı 7.1 L, ortalama 7.8 L yakıt tüketmektedir.

Ford Ranger, XLT ve Wildtrak versiyonlarıyla satılmaktadır. Kaya Grisi Ön Izgara, Kapı ve Bagaj Kapağı Kolu, Siyah Spor Barlar, Tavan Rayları, 18” Alaşım Jantlar, Xenon Farlar, LED Ön Sis Farları, Parçalı Deri Koltuklar, Isıtmalı Ön Koltuklar, Araç İçi Led Ambiyans Aydınlatma, Navigasyon, Geri Görüş Kamerası, 8 Yöne Elektrikli Ayarlanabilen Bel Destekli Sürücü Koltuğu, Ön Park Sensörü, Otonom Acil Frenleme (AEB), Akıllı Hız Sınırlandırıcı, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Gelişmiş Otomatik Park Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Çarpışma Önleme Yardımcısı özellikler sadece Wildtrak versiyonda bulunmaktadır.

Elektronik Güç Aktarım Kumandası, Diferansiyel Kilidi, Eğim İniş Kontrol Sistemi ise 4X4 versiyonlarda bulunmaktadır.

Ford Ranger Kaç Lira? Ford Ranger Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford Ranger Fiyatları?
Model
Şanzıman
Yakıt
Fiyat

Ford Ranger XLT 4x2 2.0L EcoBlue 170PS 6 İleri Manuel
Dizel
283.100
Ford Ranger XLT 4x2 2.0L EcoBlue 170PS
10 İleri Otomatik
Dizel
298.700
Ford Ranger XLT 4x4 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
312.400
Ford Ranger XLT 4x4 2.0L EcoBlue 170PS
10 İleri Otomatik
Dizel
327.900
Ford Ranger XLT 4x4 2.0L 2.0L EcoBlue 213PS
10 İleri Otomatik
Dizel
389.700
Ford Journey Courier 2020 Kasım Ayı Fiyat Listesi

Ford Journey Courier Kaç Lira? Ford Journey Courier Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford Journey Courier Fiyatları?
Model
Şanzıman
Yakıt
Fiyat

Trend Kombi 1.5L TDCI 100PS
6 İleri Manuel
Dizel
215.200
Titanium Kombi 1.5L TDCI 100PS
6 İleri Manuel
Dizel
284.900
Titanium Plus Kombi 1.5L TDCI 100PS
6 İleri Manuel
Dizel
289.500
Ford Tourneo Courier 2020 Kasım Fiyat Listesi

Ford Tourneo Courier 1.5 L TDCi Dizel 75 PS 190 Nm tork, ve 1.5 L TDCi Dizel 100 PS 215 Nm tork motor versiyonlarıyla satılmaktadır. Sadece 6 ileri manuel şanzıman seçeneği bulunmaktadır.

Ford Tourneo Courier 1.5 L TDCi Dizel 75 PS şehir içi 4.4 L, şehir dışı 4.1 L, ortalama 4.3 L, Ford Tourneo Courier 1.5 L TDCi Dizel 100 PS şehir içi 4.6 L, şehir dışı 4.1 L, ortalama 4.3 L yakıt tüketmektedir.

Ford Tourneo Courier'in bagaj hacmi 708 L'dir. 2. sıra koltuklar katlandığında ise bu hacim 1656 L'ye ulaşmaktadır. Ford Tourneo Courier, Trend, Deluxe, Titanium, Blackline donanım paketleriyle satın alınabilmektedir.

Ford Tourneo Courier Kaç Lira? Ford Tourneo Courier Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford Tourneo Courier Fiyatları?
Model
Şanzıman
Yakıt
Fiyat

Trend Kombi 1.5L TDCI 75PS
6 İleri Manuel Dizel 153.200
Deluxe Kombi 1.5L TDCI 75PS 6 İleri Manuel
Dizel
160.500
Titanium Kombi 1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel
Dizel
173.800
Blackline Kombi 1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel
Dizel
179.600
Titanium Plus Kombi 1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel
Dizel
184.000
Deluxe Kombi 1.5L TDCI 100PS
6 İleri Manuel
Dizel
168.300

2020 Kasım Ayı Ford Tourneo Courier Opsiyon Listesi
Opsiyon
Donanım
Fiyat

Metalik Boya
Trend, Deluxe, Titanium, Blackline, Titanium Plus
2.400
Plastik Paspas
Trend, Deluxe, Titanium, Blackline, Titanium Plus
600
Geri Görüş Kamerası
Titanium Plus
2.000Ford Tourneo Connect 2020 Kasım Fiyat Listesi

Ford Tourneo Connect 1.5L EcoBlue Dizel 100 PS (240 Nm tork) ve 1.5L EcoBlue Dizel 120 PS (270 Nm tork) motor seçenekleriyle satın alınabilmektedir. 100 PS'lik motor 6 ileri manuel, 120 PS'lik motor ise 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiştir.

Ford Tourneo Connect 1.5L EcoBlue Dizel 100 PS versiyonu şehir içi 5.1 L, şehir dışı 4.3 L, ortalama 4.5 L, Ford Tourneo Connect 1.5L EcoBlue Dizel 120 PS versiyonu ise şehir içi 5.0 L, şehir dışı 4.4 L, ortalama 4.6 L (Otomatik versiyonu: 6.3-4.9-5.4 L) yakıt tüketmektedir.

Ford Tourneo Connect'in yük bölümü 1029 L'dir. Yükleme bölümü yüksekliği ise 124.5 cm'dir. Ford Tourneo Connect, Deluxe ve Titanium donanım paketleriyle satılmaktadır. Gövde rengi kapı tutamakları, arka tampon, yan koruma çıtaları, otomatik katlanan yan aynaları Titanium pakette bulunmaktadır. Ayrıca ısıtmalı ön cam, ısıtmalı silecek suyu, adaptif sis farları, follow me home, ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli iklim kontrollü otomatik klima, sync 3, 6” dokunmatik ekran, ön ve arka park sensörü, otomatik kararan iç dikiz aynası özellikleri Titanium paketin artılarıdır.

Deluxe donanıma ek olarak Kamera Paketi ve Titanium donanıma ek olarak Net Görüş Paketi, Gülvenlik Paketi ve X Paket satın alınabilir.

Ford Tourneo Connect Kaç Lira? Ford Tourneo Connect Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford Tourneo Connect Fiyatları?
Model
Şanzıman
Yakıt
Fiyat

Deluxe Van 1.5L EcoBlue 100PS
6 İleri Manuel
Dizel
221.500
Titanium Van 1.5L EcoBlue 120PS
6 İleri Manuel
Dizel
241.900
Titanium Van 1.5L EcoBlue 120PS
8 İleri Otomatik
Dizel
254.000

2020 Kasım Ayı Ford Tourneo Connect Opsiyon Listesi
Opsiyon
Donanım
Fiyat

Metalik Boya
Deluxe, Titanium
2.000
X Paket
Titanium
8.100
Güvenlik Paketi
Titanium
12.400
Net Görüş Paketi
Titanium
8.500Ford Tourneo Custom 2020 Kasım Fiyat Listesi

Ford Tourneo Custom 2.0L EcoBlue 130 PS (385 Nm tork), 2.0L EcoBlue 170 PS (405 Nm tork), 2.0L EcoBlue 130 PS 185 PS (415 Nm tork) ve 2.0L EcoBlue 185 PS hibrit motor seçenekleriyle satılmaktadır. 6 ileri manuel yada 6 ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle satın alınabilmektedir. SelectShift isimli bu otomatik şanzımanda vitesi kilitleme özelliği bulunmaktadır.

Ford Tourneo Custom da uzun (320L) ya da kısa (320S) olmak üzere iki şasi seçeneği sunulmakta olup her iki versiyonda 8+1 oturma kapasitesine sahiptir.

Ford Tourneo Custom 130 PS 320S, şehir içi 8.5 L, şehir dışı 6.3 L, ortalama 7.1L

Ford Tourneo Custom 170 PS 320S otomatik vites, şehir içi 8.7 L, şehir dışı 6.6 L, ortalama 7.1 L

Ford Tourneo Custom 130 PS 320L, şehir içi 8.5 L, şehir dışı 6.3 L, ortalama 7.1 L,

Ford Tourneo Custom 170 PS 320L, şehir içi 8.5 L, şehir dışı 6.3 L, ortalama 7.1 L,

Ford Tourneo Custom 170 PS 320L otomatik vites, şehir içi 8.7 L, şehir dışı 6.6 L, ortalama 7.4 L,

Ford Tourneo Custom 185 PS 320L otomatik vites, şehir içi 7.7 L, şehir dışı 6.1 L, ortalama 6.7 L,

Ford Tourneo Custom 185 PS 320L hibrit, şehir içi 5.9 L, şehir dışı 5.4 L, ortalama 5.6 L yakıt tüketmektedir.

Titanium donanım seviyesinde 2. sıra koltuklar tekli iken Titanium Plus donanım seviyesinde 3. sıra koltuklarda tekli olup tamamen sökülebilmekte ve ya katlanabilmektedir. 2. ve 3. sırası üçerli koltuk olan versiyonlarda 2. sıra koltuklar arkaya çevrilerek karşılıklı oturma düzeni oluşturulabilmektedir.

Ford Tourneo Custom Kaç Lira? Ford Tourneo Custom Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford Tourneo Custom Fiyatları?
Model
Şanzıman
Yakıt
Fiyat

320S Minibüs(8+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 130PS Kısa Şasi (Bagajlı) Trend
6 İleri Manuel Dizel
266.800
320S Minibüs(8+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 130PS Kısa Şasi (Bagajlı) Trend A/T
6 İleri Otomatik
Dizel
281.800
320S Minibüs(8+1) 2.0L EcoBlue EU6.2 170PS Kısa Şasi (Bagajlı) Titanium Plus A/T
6 İleri Otomatik
Dizel
344.000
320L Minibüs(8+1) 2.0L EcoBlue EU6.2 170PS Uzun Şasi (Bagajlı***) Titanium Plus A/T
6 İleri Otomatik
Dizel
362.100
320L Minibüs(8+1) 2.0L EcoBlue EU6.2 130PS Uzun Şasi Trend
6 İleri Manuel
Dizel 270.200
320L Minibüs(8+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 130PS Uzun Şasi Trend
6 İleri Manuel
Dizel
272.300
320L Minibüs(8+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 130PS Uzun Şasi Trend A/T-
6 İleri Otomatik
Dizel
287.200
320L Minibüs(8+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 185PS Uzun Şasi Titanium
6 İleri Manuel
Dizel
301.200
320L Minibüs(8+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 185PS Uzun Şasi Titanium A/T
6 İleri Otomatik
Dizel
316.200
320L Minibüs(8+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 185PS Uzun Şasi Titanium Plus A/T
6 İleri Otomatik
Dizel
370.800
320L Minibüs(8+1) 2.0L EcoBlue Hibrit EU6.2 185PS Uzun Şasi (Bagajlı) Titanium Plus
6 İleri Manuel
Dizel Hibrit
368.000
320L Minibüs(8+1) 2.0L EcoBlue Hibrit EU6.2 185PS Uzun Şasi Titanium Plus
6 İleri Manuel
Dizel Hibrit
372.200
Ford Transit Courier 2020 Kasım Fiyat Listesi

Ford Transit Courier Kaç Lira? Ford Transit Courier Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford Transit Courier Fiyatları?
Model
Şanzıman
Yakıt
Fiyat

Trend Van 1.5L TDCI 75PS 6 İleri Manuel
Dizel
121.700
Deluxe Van 1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel
Dizel
135.500
Ford Transit Custom 2020 Kasım Fiyat Listesi

Ford Transit Custom Kaç Lira? Ford Transit Custom Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford Transit Custom Fiyatları?
Model
Şanzıman
Yakıt
Fiyat

320S Van(2+1) 2.0L EcoBlue 105PS EU6.2 Kısa Şasi Trend
Manuel Dizel 200.400
340L Van(2+1) 2.0L EcoBlue 130PS EU6.2 Uzun Şasi Trend
Manuel
Dizel
210.600
340S Van(2+1) 2.0L EcoBlue 130PS EU6.2 Kısa Şasi Trend- Orta Tavan
Manuel
Dizel
215.500
340L Van(2+1) 2.0L EcoBlue 130PS EU6.2 Uzun Şasi Trend- Orta Tavan
Manuel
Dizel
220.500
320S Kombi(5+1) 2.0L EcoBlue EU6.2 130PS Kısa Şasi Trend
Manuel
Dizel
246.400
320S Kombi(5+1) 2.0L EcoBlue EU6.2 170PS Kısa Şasi Deluxe
Manuel
Dizel
255.500
320S Kombi(5+1) 2.0L EcoBlue EU6.2 170PS Kısa Şasi Deluxe A/T
6 İleri Otomatik Dizel
270.300
320S Kombi Van(5+1) 2.0L EcoBlue EU6.2 130PS Kısa Şasi Trend
Manuel
Dizel
244.700
320S Kombi Van(5+1) 2.0L EcoBlue EU6.2 170PS Kısa Şasi Deluxe
Manuel
Dizel
254.50
320S Kombi Van(5+1) 2.0L EcoBlue EU6.2 170PS Kısa Şasi Deluxe A/T
6 İleri Otomatik Dizel
269.300
320L Kombi Van(5+1) 2.0L EcoBlue EU6.2 130PS Uzun Şasi Trend
Manuel
Dizel
254.700
320L Kombi Van(5+1) 2.0L EcoBlue EU6.2 170PS Uzun Şasi Deluxe
Manuel
Dizel
263.600
320L Kombi Van(5+1) 2.0L EcoBlue EU6.2 170PS Uzun Şasi Deluxe A/T
6 İleri Otomatik Dizel
278.400
340L Van(2+1) 2.0L EcoBlue Hibrit 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend
Manuel
Dizel Hybrid
240.800
Ford Transit Connect 2020 Kasım Fiyat Listesi

Ford Transit Connect Kaç Lira? Ford Transit Connect Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford Transit Connect Fiyatları?
Model
Şanzıman
Yakıt
Fiyat

Trend Kombi 1.5L EcoBlue 100PS 6 İleri Manuel
Dizel
176.000
Trend Kombi 1.5L EcoBlue 100PS
6 İleri Manuel
Dizel
164.500
Ford Transit Kamyonet 2020 Kasım Fiyat Listesi

Ford Transit Kamyonet Kaç Lira? Ford Transit Kamyonet Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford Transit Kamyonet Fiyatları?
Model
Şanzıman
Yakıt
Fiyat

Trend Tek Kabin (330S, Kısa Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
192.500
Trend Tek Kabin (330S, Kısa Şasi, Kasalı) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
203.500
Trend Tek Kabin (350M, Orta Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manüel
Dizel
213.700
Trend Tek Kabin (350M, Orta Şasi, Kasalı) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
225.100
Trend Tek Kabin (350L, Uzun Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
228.900
Trend Tek Kabin (350L, Uzun Şasi, Kasalı) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
240.300
Trend Tek Kabin (350L, Uzun Şasi) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS
10 İleri Otomatik
Dizel
256.200
Trend Tek Kabin (350L, Uzun Şasi, Kasalı) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS
10 İleri Otomatik Dizel
267.800
Trend Tek Kabin (350E, Jumbo Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
244.100
Trend Tek Kabin (350ED, Jumbo Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
251.600
Trend Tek Kabin (350ED, Jumbo Şasi) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 10 İleri Otomatik Dizel
279.100
Trend Çift Kabin (350M, Orta Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
239.800
Trend Çift Kabin (350M, Orta Şasi, Kasalı) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
251.200
Trend Çift Kabin (350L, Uzun Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
255.000
Trend Çift Kabin (350L, Uzun Şasi, Kasalı) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
266.400
Trend Çift Kabin (350E, Jumbo Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
264.700
Trend Çift Kabin (350ED, Jumbo Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
272.300
Trend Çift Kabin (470ELD, Super Jumbo Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
301.600
Trend Çift Kabin (Üst Yapılı, 350L, Uzun Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
359.100
Ford Transit Van 2020 Kasım Fiyat Listesi

Ford Transit Van Kaç Lira? Ford Transit Van Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford Transit Van Fiyatları?
Model
Şanzıman
Yakıt
Fiyat

Trend Van (350MF, 10m3, Orta Şasi) 2.0L EcoBlue 130PS
6 İleri Manuel
Dizel
202.400
Trend Van (350MF, 10m3, Orta Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Otomatik
Dizel
218.800
Trend Van (350M, 9.5m3, Orta Şasi) 2.0L EcoBlue 130PS
6 İleri Manuel
Dizel
209.500
Trend Van (350M, 9.5m3, Orta Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
10 İleri Otomatik Dizel
236.700
Trend Van (350LF, 11.5m3, Uzun Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
212.000
Trend Van (350LF, 11.5m3, Uzun Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Otomatik
Dizel
234.200
Trend Van (350LF, 13m3, Uzun Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
215.500
Trend Van (350LF, 13m3, Uzun Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Otomatik
Dizel
237.700
Trend Van (350L, 11m3, Uzun Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
230.500
Trend Van (350L, 11m3, Uzun Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS 10 İleri Otomatik
Dizel
226.000
Trend Van (350L, 12.4m3, Uzun Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
229.600
Trend Van (350L, 12.4m3, Uzun Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
10 İleri Otomatik
Dizel
256.800
Trend Van (350E, 15.1M3, Jumbo Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
260.000
Trend Van (350E, 15.1M3, Jumbo Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
10 İleri Otomatik
Dizel
287.100
Trend Van (350ED, 15.1m3, Jumbo Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
267.300
Trend Van (470ED, 15.1m3, Jumbo Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
277.600
Trend Van (350L, 11m3, Uzun Şasi) 2.0L EcoBlue Hibrit 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
253.200
Trend Van (350E, 15.1M3, Jumbo Şasi) 2.0L EcoBlue Hibrit 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
287.100
Deluxe Van (350L, 11m3, Uzun Şasi) 2.0L EcoBlue Upgrade 185PS
6 İleri Manuel
Dizel
243.700
Trend Van (350E, 15.1M3, Jumbo Şasi) 2.0L EcoBlue Upgrade 185PS
6 İleri Manuel
Dizel
277.600
Trend Van (Cenaze Aracı, 350L, Çift Kabin) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
270.500
Trend Van (Cenaze Aracı, 350LF, Çift Kabin) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Otomatik
Dizel
279.600
Trend Van (Ambulans, 410L, Yüksek Tavan) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
309.700
Trend Van (Ambulans, 410L, Yüksek Tavan) 2.0L EcoBlue 170PS
10 İleri Otomatik
Dizel
347.500
Trend Van (Ambulans, 410L, Yüksek Tavan) 2.0L EcoBlue 170PS Akıllı Dört Çeker
6 İleri Manuel
Dizel
379.000
Deluxe Van (440E, Camlı Van 1+1 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
276.400
Ford Transit Minibüs 2020 Kasım Fiyat Listesi

Ford Transit Minibüs Kaç Lira? Ford Transit Minibüs Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford Transit Minibüs Fiyatları?
Model
Şanzıman
Yakıt
Fiyat

Deluxe Minibüs (410L, 14+1, Uzun Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
302.800
Deluxe Minibüs (410L, 14+1, Uzun Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
10 İleri Otomatik
Dizel
329.700
Deluxe Minibüs (410L, 10+1, Uzun Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
315.300
Deluxe Minibüs (440E, 14+1, Jumbo Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
338.300
Deluxe Minibüs (440E, 16+1, Jumbo Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
327.900
Deluxe Minibüs (440E, 16+1, Jumbo Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
371.200
Deluxe Minibüs (440E, 17+1, Jumbo Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
331.500
Deluxe Minibüs (460ED, 16+1, Jumbo Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
336.800
Deluxe Minibüs (460ED, 16+1, Jumbo Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
10 İleri Otomatik
Dizel
363.500
Deluxe Minibüs (460ED, 17+1, Jumbo Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
340.200
Deluxe Minibüs (440E, 19+1, Jumbo Şasi) 2.0L EcoBlue 170PS
6 İleri Manuel
Dizel
383.00

2020 Kasım Güncel Honda Fiyat Listesi

HONDA CİVİC SEDAN 2020 Kasım GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Honda Civic Sedan, 1.5 L DOHC VTEC TURBO benzinli, 1.6 L SOHC i-VTEC benzinli ve 1.6 L DOHC i-DTEC dizel motor seçenekleriyle satılmaktadır. ECO versiyonları Benzin + LPG'lidir. 1.5 L'li turbo motor 182 PS güç ve 240 Nm tork, 1.6 L'lik motor 125 PS güç ve 152 Nm tork, 1.6 L'lik dizel motor ise 120 PS güç ve 300 Nm tork üretmektedir.

Benzinli modellerde 6 ileri düz ve CVT, dizel modellerde ise 9 ileri otomatik şanzıman kullanılmıştır. 1.5 L turbo benzinli motor şehir içi 7 L, şehir dışı 4.6 L, ortalama 5.5 L (CVT: 7.5 - 4.7 - 5.7 L), 1.6 L benzinli motor şehir içi 8.6 L, şehir dışı 5.3 L, ortalama 6.5 L (CVT: 8.7 - 4.9 - 6.3 L), 1.6 L dizel motor ise şehir içi 4.7 L, şehir dışı 3.8 L, ortalama 4.1 L yakıt tüketmektedir.


7" dijital gösterge paneli, Direksiyon üzerinde vites değiştirme kulakçıkları, Deri direksiyon, Hız Sabitleyici, Hız Limitleyici, Park sensörleri, Geri görüş kamerası, Isıtmalı ön koltuklar, Tek dokunuşla açılabilen-kapanabilen arka camlar, Eve Geliş-Evden Çıkış Aydınlatma Sistemi, Açılabilir cam tavan (sunroof), ışığa duyarlı otomatik kararan dikiz aynası, 7'' dokunmatik renkli multimedya ekranı, Honda CONNECT multimedya sistemi, Navigasyon, HDMI girişi, Yağmur sensörlü silecekler, Uzaktan kumandayla katlanabilir yan aynalar, LED ön farlar, Dream pakette olmayıp Elegance pakette olan özelliklerdir.

Deri koltuklar, Anahtarsız giriş sistemi ve motor çalıştırma düğmesi, Sürücü koltuğu elektrikli bel desteği, Krom dış kapı kolları, Siyah ön ızgara, 17" alüminyum alaşımlı jant ise Executive paketin artılarıdır.

Executive + pakette ise, Executive pakete ek olarak Honda Sensing özellikleri bulunmaktadır.


Honda Civic Kaç Lira? Sıfır Honda Civic Fiyatları Ne Kadar?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Honda Civic Sedan 1.5 Elegance Düz Benzin -
Honda Civic Sedan 1.5 Elegance Otomatik Benzin 297.000
Honda Civic Sedan 1.5 Excusitive+ Otomatik Benzin 316.500
Honda Civic Sedan 1.5L Elegance Güvenlik Paketi Düz Benzin -
Honda Civic Sedan 1.5L Elegance Güvenlik Paketi Otomatik Benzin -
Honda Civic Sedan 1.5L Executive+ Prestij Paketi Düz Benzin -
Honda Civic Sedan 1.5L Executive+ Prestij Paketi Otomatik Benzin -
Honda Civic Sedan 1.6 Dream Düz Benzin -
Honda Civic Sedan 1.6 Elegance Otomatik Benzin 231.200
Honda Civic Sedan 1.6 Elegance Eco Otomatik LPG 282.800
Honda Civic Sedan 1.6 Excusitive Eco Otomatik LPG 296.600
Honda Civic Sedan 1.6L i-DTEC Elegance Dizel Otomatik Dizel -
Honda Civic Sedan 1.6L i-DTEC Excusitive+ Dizel Otomatik Dizel -

HONDA CİVİC HATCHBACK 2020 Kasım GÜNCEL FİYAT LİSTESİ


Honda Civic Hatchback 182 PS güç ve 220 Nm tork üreten 1.5 L VTEC turbo benzinli motorla satılmaktadır. Bu motor CVT şanzımanla kombine edilmiştir. Düz viktes seçeneği bulunmamaktadır.

Sport ve Sport + donanım paketleriyle satılan Honda Civic Hatchback'in bagaj hacmi 420 L'dir. Sport + donanım seviyesinde elektronik kontrollü amortisör bulunmaktadır. Bu amortisörler aracın özellikle virajlı yollarda yol tutuşuna büyük katkı sağlamaktadır.


Honda Civic Hatchback'in maksimum hızı 200 km/s olup, 0-100 km hızlanması 8,3 saniyedir. Honda Civic Hatchback şehir içi 7,9 L, şehir dışı 4,9 L, ortalama 6,0 L yakıt tüketmektedir.

Sport + pakette, Sport donanıma ek olarak Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, 8 yönlü elektrikli sürücü koltuğu, Uyarlanabilir Amortisör Sistemi, Işığa duyarlı otomatik kararan dikiz aynası, Ön yolcu koltuğu elektrikli bel desteği, Anahtarsız giriş sistemi ve motor çalıştırma düğmesi, Kablosuz Şarj, Açılabilir cam tavan özellikleri sunulmaktadır.

Uyarlanabilir Hız Sabitleyici, Şerit Koruma Destek Sistemi, Şeritte Tutma Asistanı, Trafik İşareti Tanıma Sistemin ve Akıllı Hız Limitleyici özelliklerini Güvenlik Paketi kapsamında, Uyarlanabilir Hız Sabitleyici (Otomatik dur/kalk özelliğine sahip), Şerit Koruma Destek Sistemi, Şeritte Tutma Asistanı, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Akıllı Hız Limitleyici, Deri Koltuklar, Isıtmalı Arka Koltuklar, Krom Detaylar: Ön Izgara, Dış Kapı Kolları özelliklerini ise Prestige Paket kapsamında opsiyonel olarak satın alabilirsiniz.


Yeni Honda Civic Sedan Teknik Özellikleri görmek için


Honda Civic Hatchback Kaç Lira? Sıfır Honda Civic Hatchback Fiyatları Ne Kadar?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Honda Civic HB 1.5L Sport Otomatik Benzin 305.500
Honda Civic HB 1.5L Sport + Otomatik Benzin 331.000
Honda Civic HB 1.5L Sport + Güvenlik Paketi Otomatik Benzin 337.500
Honda Civic HB 1.5L Sport + Güvenlik Paketi Düz Benzin 313.800
HONDA CİVİC TYPE-R 2020 Kasım AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Honda Civic Type-R Kaç Lira? Sıfır Honda Civic Type-R Fiyatları Ne Kadar?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Honda Civic Type R GT Düz Benzin 662.500
HONDA YENİ CR-V 2020 Kasım AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ


Honda CR-V, 193 PS güç ve 243 Nm tork üreten 1.5L DOHC VTEC turbo benzinli motor ve 2.0L i-MMD Hybrid motor versiyonlarıyla satılmaktadır. 2.0L i-MMD Hybrid motorlu versiyonda, 145 PS güç ve 175 Nm tork üreten benzinli motorla, 184 PS güç ve 315 Nm tork üreten elektrik motoru kombine edilmiştir.

Her iki versiyonda 4X4 elektronik kontrollü, gerçek zamanlı 4 tekerlekten çekiş sistemine sahiptir. Benzinli versiyonda CVT, Hybrid versiyonda e-CVT şanzıman kullanılmıştır.


Honda CR-V 1.5 DOHC VTEC şehir içi 8.6 L, şehir dışı 6.2 L, ortalama 7.1 L, Honda CR-V 2.0L i-MMD Hybrid ise şehir içi 5.5 L, şehir dışı 5.5 L, ortalama 5.5 L yakıt tüketmektedir.

Honda CR-V 1.5 DOHC VTEC'in maksimum hızı 200 km/s, 0-100 km hızlanması 10 saniye, Honda CR-V 2.0L i-MMD Hybrid'in maksimum hızı 180 km/s, 0-100 km hızlanması 9.2 saniyedir. Honda CR-V 1.5 DOHC VTEC'in bagaj hacmi 561 L iken, Honda CR-V 2.0L i-MMD Hybrid'in bagaj hacmi ise 497 L'dir.

Segmentinde oldukça iddialı bir SUV olan Honda CR-V'ye ait güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Honda CR-V Kaç Lira? Sıfır Honda CR-V Fiyatları Ne Kadar?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Yeni CR-V 1.5 L Elegance Otomatik Benzin 425.200
Yeni CR-V 1.5 L Excusitive Otomatik Benzin 457.200
Yeni CR-V 1.5 L Excusitive + Otomatik Benzin 492.400
Yeni CR-V 2.0 Li-MMD Hybrid Executive Otomatik Hybrid 777.300
Yeni CR-V 1.5 L Excusitive Lifestyle Otomatik Benzin 437.500
Yeni CR-V 1.5 L Excusitive Lifestyle (7 Koltuk) Otomatik Benzin -
HONDA YENİ HR-V 2020 Kasım AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Honda HR-V, 1.5L DOHC VTEC & VTC benzinli motor ile satışa sunulmuştur. Bu motor 130 PS güç ve 155 Nm torka sahiptir. Yalnızca 7 ileri CVT şanzımanla satın alınabilmektedir. Direksiyona entegre vites değiştirme kulakçıklarını kullanarak, manuel olarak da vites değiştirebilirsiniz. Manuel şanzımanlı versiyonu yoktur.


Honda HR-V’de sunulan Idle Stop (Start&Stop) özelliği ve ECON modu yakıt ekonomisini artırmayı sağlıyor. Honda HR-V şehir içi 6.1L, şehir dışı 4.8L ve ortalama 5.3 L yakıt tüketmektedir.

Sadece Executive donanım paketine sahiptir. Şerit takip uyarı sistemi, trafik işareti tanıma sistemi, aktif uzun far kontrol sistemi, çarpışma uyarı sistemi, akıllı hız limitleyici, yokuşta kalkış desteği, acil durum fren desteği, şehir içi aktif fren sistemi standart olarak sunulmaktadır.

Açılabilir panoramik cam tavan, 7 inç dokunmatik renkli multimedya ekranı, Honda CONNECT multimedya sistemi ve navigasyonda Executive pakette bulunmaktadır.

Honda HR-V Kaç Lira? Sıfır Honda HR-V Fiyatları Ne Kadar?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Yeni HR-V 1.5L Executive Otomatik Benzin 356.900
Yeni HR-V 1.5L Sport Otomatik Benzin 371.500

Mercedes 2020 Kasım Fiyat Listesi

2020 Kasım Mercedes A Serisi Fiyat Listesi

Mercedes A Serisi, 136 bg güç üreten 1,3 L benzinli A 180, 163 bg güç üreten 1,3 L benzinli A 200, 116 bg güç üreten 1,5 L dizel A 180d, 306 bg güç üreten 2,0 L benzinli Mercedes AMG A 35 4MATIC, 421 bg güç üreten 2,0 L benzinli Mercedes AMG A 45 S 4MATIC modelleriyle satılmaktadır.

Mercedes A180, A 200, A 180d versiyonları 7 ileri DCT yarı otomatik şanzıman, AMG A 35 modeli 7 ileri Speedshift DCT, AMD A 45 modeli ise 8 ileri Speedshift DCT şanzımanla kombine edilmiştir.


Mercedes A 180d'nin 0-100 km hızlanması 10.8 saniye, Mercedes A 200'ün 0-100 km hızlanması 8,0 saniye, Mercedes AMD A 35'in 0-100 km hızlanması 4,7 saniye, AMG A 45'in 0-100 km hızlanması ise 4,0 saniyedir.

Mercedes A 180d şehir içi 5.2-4.5 L, şehir dışı 4.0-3.9 L, ortalama 4.5-4.1 L, Mercedes A200 şehir içi 6.9-6.8 L, şehir dışı 4.8-4.4 L, ortalama 5.6-5.2 L yakıt tüketmektedir.

Mercedes A Serisi Kaç Lira? Mercedes A Serisi Fiyatları Ne kadar? Sıfır Mercedes A Serisi Fiyatları?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
A 180 Style
Otomatik Benzin
386.000
A 200 AMG
Otomatik
Benzin
475.500
A 180 d Style
Otomatik
Dizel -
A 180 d AMG
Otomatik
Dizel -
Mercedes-AMG A 35 4MATIC Performance
Otomatik
Benzin
965.000
Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Performance Otomatik
Benzin
1.280.5002020 Kasım Mercedes Yeni A Serisi Sedan Fiyat Listesi

Mercedes A Serisi Sedan, A 180d, A 180 ve A 200 modelleriyle satılmaktadır. Mercedes A 180d (dizel) Sedan, 1.461 cm3 motor hacmine sahip olup 85 kW (116 bg) güç üretmektedir. Mercedes A 180 (benzinli) Sedan, 1.332 cm3 motor hacmine sahip olup 100 kW (136 bg) güç, Mercedes A 200 (benzinli) Sedan 1332 cm3 motor hacmine sahip olup 120 kW (163 bg) güç üretmektedir.


Mercedes A serisi Sedan'larda 7G-DCT çift kavramalı otomatik şanzıman kullanılmıştır.


Mercedes A 180 Sedan şehir içi şehir dışı 4.7 L, ortalama 5.7L, Mercedes A 200 Sedan şehir içi 6.8 L, şehir dışı 4.6-4.3 L, ortalama 5.4-5.2 L, Mercedes A 180d Sedan şehir içi 4.9-4.4 L, şehir dışı 3.9-3.8 L, ortalama 4.3-4.1 L yakıt tüketmektedir.

Mercedes A 180d Sedan'ın maksimum hızı 206 km/s, 0-100 km hızlanması 10.6 saniye, Mercedes A 180 Sedan'ın maksimum hızı 216 km/s, 0-100 km hızlanması 8.9 saniye, Mercedes A 200 Sedan'ın maksimum hızı 230 km/s, 0-100 km hızlanması 8.1 saniyedir.

Mercedes A Serisi Sedan Kaç Lira? Mercedes A Serisi Sedan Fiyatları Ne kadar? Sıfır Mercedes A Serisi Sedan Fiyatları?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Yeni A 180 Sedan Progressive Otomatik Benzin 413.500
Yeni A 180 Sedan Progressive BlackArt Edition Otomatik Benzin -
Yeni A 200 Sedan Progressive Otomatik Benzin 444.000
Yeni A 200 Sedan Style BlackArt Edition Otomatik Benzin -
Yeni A 200 Sedan AMG Otomatik Benzin 485.000
Yeni A 200 Sedan AMG OrangeArt Edition Otomatik Benzin -
Yeni A 180 d Sedan Style Otomatik Dizel 427.500
Yeni A 180 d Sedan Style Style BlackArt Edition Otomatik Dizel -
Yeni A 180 d Sedan AMG Otomatik Dizel 502.500
Yeni A 180 d Sedan AMG OrangeArt Edition Otomatik Dizel -
2020 Kasım Mercedes B Serisi Fiyat Listesi

Mercedes B Serisi, 100 kw (136 bg) güç ve 200 Nm tork üreten 1.33 L benzinli motora sahip B180 ve 85 kw (116 bg) güç ve 260 Nm tork üreten 1.5 L dizel motora sahip B180d modelleriyle satılmaktadır. Her iki modelde de 7G-DCT otomatik şanzıman kullanılmıştır.

Mercedes B180'nin maksimum hızı 212 km/s, 0-100 km hızlanması 9 saniye, Mercedes B180d'nin maksimum hızı 200 km/s, 0-100 km hızlanması 10.7 saniyedir.


Mercedes B180d şehir içi 5.2 L, şehir dışı 4.2 L, ortalama 4.5 L, Mercedes B180 şehir içi 7.9 L, şehir dışı 4.9 L, ortalama 5.9 L yakıt tüketmektedir.

Mercedes B serisi, Style ve Progressive donanım paketleriyle satılmaktadır. Mercedes B serisine ait güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Mercedes B Serisi Kaç Lira? Mercedes B Serisi Fiyatları Ne kadar? Sıfır Mercedes B Serisi Fiyatları?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
B 180 Style Otomatik Benzin 408.500
B 180 Progressive Otomatik Benzin 426.500
B 180 d Style Otomatik Dizel -
B 180 d Progressive Otomatik Dizel -
2020 Kasım Mercedes CLA Serisi Fiyat Listesi

Mercedes CLA serisi, CLA 200, CLA 180d ve AMG CLA 45 SMATIC+ modelleriyle satılmaktadır. Mercedes CLA 200 modelinde 1.33 L'lik benzinli (163bg), CLA 180d 1.5 L'lik dizel (116 bg), AMG CLA 45 SMATIC+ modelinde ise 2.0 L'lik benzinli motor (421 bg) kullanılmıştır.

Mercedes CLA 200 ve CLA 180d modellerinde 7G-DCT, AMG CLA 45 SMATIC+ modelinde ise AMG Speedshift 8G-DCT çift kavramalı otomatik şanzıman kullanılmıştır.


Mercedes CLA 200 şehir içi 6,9-6,7 L, şehir dışı 4,7-4,4 L, ortalama 5,5-5,3 L, Mercedes CLA 180d şehir içi 4,3-4,2 L, şehir dışı 3,8-3,6 L, ortalama 4,0-3,8 L yakıt tüketmektedir. Mercedes AMG CLA 45 SMATIC+ modeli Performance paketle satılmakta olup 0-100 km hızlanması 4 saniyedir.

Mercedes CLA serisinde, MBUX multimedya sistemi , 7 inç, dijital gösterge paneli , 7 inç, merkezi medya ekranı , Aktif Fren Yardımcısı, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Hız sabitleyici ve sınırlayıcı, Hız Limit Yardımcısı, Konsantrasyon kaybı yardımcısı, DYNAMIC SELECT sürüş karakter seçim fonksiyonu, Park Paketi, Geri görüş kamerası, Aktif Park Yardımcısı gibi özellikler standart olarak sunulmaktadır.

Diğer Mercedes serilerinde olduğu gibi Mercedes CLA serisi aracınızı satın alırken onlarca ek özelliği satın alarak konfigüre edebilirsiniz.

Mercedes CLA Serisi Kaç Lira? Mercedes CLA Serisi Fiyatları Ne kadar? Sıfır Mercedes CLA Serisi Fiyatları?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
CLA 200 AMG Otomatik Benzin 531.000
CLA 180 d AMG Otomatik Dizel -
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC Performance Otomatik Benzin 1.324.500
2020 Kasım Mercedes GLA Serisi Fiyat Listesi

Mercedes GLA Serisi Kaç Lira? Mercedes GLA Serisi Fiyatları Ne kadar? Sıfır Mercedes GLA Serisi Fiyatları?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
GLA 200 Progressive Otomatik Benzin 578.000
GLA 200 AMG Otomatik Benzin 635.000
2020 Kasım Yeni Mercedes C Serisi Fiyat Listesi

Mercedes C Serisi, C 200d ve C 200 4MATIC modelleriyle satılmaktadır. Mercedes C 200d'de 118 kW (160 PS) güç üreten 1.6L motor, C 200 4MATIC'te ise 135 kW (184 PS) güç üreten 1.5 L motor kullanılmıştır. Mercedes C 200d ve C 200 4MATIC' te 9G-Tronic 9 ileri otomatik şanzıman kullanılmıştır.

Mercedes C 200d şehir içi 5.5 L, şehir dışı 4.2 L, ortalama 4.6 L, Mercedes C 200 4MATIC ise şehir içi 9.2, şehir dışı 5.6 L, ortalama 6.9 L yakıt tüketmektedir. Mercedes C 200d'nin 0-100 km hızlanması 7.9 saniye, C 200 4MATIC' in ise 8.1 saniyedir.


Mercedes C 200 serisi, Comfort, Exclusive ve AMG donanım seviyeleriyle satılmaktadır. Aktif Fren Yardımcısı, Hız sabitleyici ve sınırlayıcı, DYNAMIC SELECT sürüş karakter seçim fonksiyonu, Park Paketi, Geri görüş kamerası, Aktif Park Yardımcısı standart olarak sunulmaktadır.

12.3 inç, geniş dijital gösterge paneli, 10.25 inç, merkezi medya ekranı, Akıllı telefon entegrasyon paketi, Apple CarPlay, Android Auto özellikleri ise Mercedes C serisi Exclusive ve AMG donanım seviyelerinde sunulmaktadır. Bunlara ek olarak Mercedes C 200'ü onlarca ek özelliği satın alarak konfigüre edebilirsiniz.

Mercedes C Serisi Kaç Lira? Mercedes C Serisi Fiyatları Ne kadar? Sıfır Mercedes C Serisi Fiyatları?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Yeni C 200 4MATIC Exclusive Otomatik Benzin 664.500
Yeni C 200 4MATIC AMG Otomatik Benzin 680.000
Yeni C 200 d Comfort Otomatik Dizel 571.500
Yeni C 200 d Exclusive Otomatik Dizel 664.500
Yeni C 200 d AMG Otomatik Dizel 680.0002020 Kasım Yeni Mercedes C Serisi Coupe Fiyat Listesi
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Yeni C 200 4MATIC Coupé AMG Otomatik Benzin 747.000
Yeni C 200 d Coupé AMG Otomatik Dizel fiyat yok
2020 Kasım Yeni Mercedes E Serisi Sedan Fiyat Listesi

Mercedes E Serisi Kaç Lira? Mercedes E Serisi Fiyatları Ne kadar? Sıfır Mercedes E Serisi Fiyatları?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
E 180 Elegance 9G-TRONIC Benzin -
E 200d Edition 1 Exculisive 9G-TRONIC Dizel 965.500
E 200d Edition 1 AMG 9G-TRONIC Dizel 978.000
E 220 d 4MATIC Edition 1 Exclusive 9G-TRONIC Dizel 1.349.500
E 220 d 4MATIC Edition 1 AMG 9G-TRONIC Dizel 1.367.000
E 350 Exclusive 9G-TRONIC Benzin -
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Performance MCT Benzin 3.582.000
2020 Kasım Mercedes Sprinter Fiyat Listesi

Mercedes Sprinter Servis Kaç Lira? Mercedes Sprinter Servis Fiyatları Ne kadar? Sıfır Mercedes Sprinter Servis Fiyatları?
Model
Şanzıman
Yakıt
Fiyat

Servis 13+1
6 İleri Manuel Dizel
418.210
Servis 14+1
6 İleri Manuel
Dizel
421.350
Servis 15+1
6 İleri Manuel
Dizel
404.490
Ekstra Uzun Servis 15+1
6 İleri Manuel
Dizel
426.630
Ekstra Uzun Servis 16+1
6 İleri Manuel
Dizel
444.590
Ekstra Uzun Servis 19+1
6 İleri Manuel
Dizel
454.450
Ekstra Uzun Servis 22+1
6 İleri Manuel
Dizel
463.440
Mercedes Sprinter Okul Kaç Lira? Mercedes Sprinter Okul Fiyatları Ne kadar? Sıfır Mercedes Sprinter Okul Fiyatları?
Model
Şanzıman
Yakıt
Fiyat

Okul 16+1
6 İleri Manuel
Dizel
459.490
Ekstra Uzun Okul 18+1
6 İleri Manuel
Dizel
488.290
Ekstra Uzun Okul 19+1
6 İleri Manuel
Dizel
498.190
Ekstra Uzun Okul 22+1
6 İleri Manuel
Dizel
504.400
Mercedes Sprinter Panel Van Kaç Lira? Mercedes Sprinter Panel Van Fiyatları Ne kadar? Sıfır Mercedes Sprinter Panel Van Fiyatları?
Model
Şanzıman
Yakıt
Fiyat

Panelvan Orta 143 BG 3.5T
6 İleri Manuel
Dizel
275.050
Panelvan Orta 143 BG 3.5T YT
6 İleri Manuel
Dizel
286.030
Panelvan Orta 163 BG 3.5T
6 İleri Manuel
Dizel
308.630
Panelvan Orta 170 BG 3.5T
6 İleri Manuel
Dizel
314.350
Panelvan Orta 163 BG 3.5T YT
6 İleri Manuel
Dizel
319.810
Panelvan Orta 170 BG 3.5T YT
6 İleri Manuel
Dizel
325.420
Panelvan Uzun 143 BG 3.5T
6 İleri Manuel
Dizel
284.200
Panelvan Uzun 150 BG 3.5T
6 İleri Manuel
Dizel
290.030
Panelvan Uzun 163 BG 3.5T
6 İleri Manuel
Dizel
296.980
Panelvan Uzun 170 BG 3.5T
6 İleri Manuel
Dizel
302.820
Panelvan Konfor Uzun 163 BG 3.5T
6 İleri Manuel
Dizel
347.750
Panelvan Uzun 4.1T 1+1 I.
6 İleri Manuel
Dizel
312.000
Panelvan Ekstra U. 4.1T 1+1 I.
6 İleri Manuel
Dizel
337.560
Panelvan Ekstra U. 5.0T 1+1 I.
6 İleri Manuel
Dizel
345.640
Panelvan Ekstra U. 5.0T SuSi 1+1 I.
6 İleri Manuel
Dizel
361.300
Panelvan Ekstra U. 5.0T 190 BG 1+1 I.
6 İleri Manuel
Dizel
391.630
Panelvan Ekstra Uzun 170 BG 3.5T
6 İleri Manuel Dizel
326.7602020 Kasım Mercedes Vito Tourer Fiyat Listesi

Mercedes Vito Tourer Kaç Lira? Mercedes Vito Tourer Fiyatları Ne kadar? Sıfır Mercedes Vito Tourer Fiyatları?
Model
Şanzıman
Yakıt
Fiyat

Yeni Base (8+1) 136 BG M/T Uzun FWD
Manuel Dizel
373.660
Yeni Base (8+1) 136 BG M/T E. Uzun FWD
Manuel
Dizel
380.360
Yeni Base (8+1) 136 BG A/T Uzun RWD
Otomatik
Dizel
422.090
Yeni Base (8+1) 136 BG A/T E. Uzun RWD
Otomatik
Dizel
428.790
Yeni Pro (8+1) 163 BG A/T Uzun RWD
Otomatik
Dizel
481.330
Yeni Pro (8+1) 163 BG A/T E. Uzun RWD
Otomatik
Dizel
488.030
Yeni Select (8+1) 190 BG A/T Uzun RWD
Otomatik
Dizel
575.400
Yeni Select (8+1) 190 BG A/T E.Uzun RWD
Otomatik
Dizel
582.100
Yeni Select Plus (8+1) 190 BG A/T Uzun RWD
Otomatik
Dizel
598.850
2020 Kasım Mercedes Vito Mixto/Kombi Fiyat Listesi

Mercedes Vito Mixto/Kombi Kaç Lira? Mercedes Vito Mixto/Kombi Fiyatları Ne kadar? Sıfır Mercedes Vito Mixto/Kombi Fiyatları?
Model
Şanzıman
Yakıt
Fiyat

Yeni Mixto (4+1) 136 BG Uzun
Manuel
Dizel
329.950
Yeni Mixto (4+1) 136 BG E.Uzun
Manuel
Dizel
336.650
Yeni Kombi (4+1) 136 BG Uzun
Manuel
Dizel
329.950
Yeni Kombi (4+1) 136 BG E.Uzun
Manuel
Dizel
336.650
Yeni Mixto (4+1) 136 BG A/T Uzun
Otomatik
Dizel
378.780
Yeni Mixto (4+1) 136 BG A/T E.Uzun
Otomatik
Dizel
385.480
Yeni Kombi (4+1) 136 BG A/T Uzun
Otomatik
Dizel
378.780
Yeni Kombi (4+1) 136 BG A/T E.Uzun
Otomatik
Dizel
385.480
2020 Kasım Mercedes Vito Panel Van Fiyat Listesi

Mercedes Vito Panel Van Kaç Lira? Mercedes Vito Panel Van Fiyatları Ne kadar? Sıfır Mercedes Vito Panel Van Fiyatları?
Model
Şanzıman
Yakıt
Fiyat

Yeni Panelvan (2+1) 136 BG Uzun
Manuel Dizel
276.730
Yeni Panelvan (2+1) 136 BG E.Uzun
Manuel
Dizel
282.790

Peugeot 2020 Kasım Fiyat Listesi
Peugeot'un 0 Km tüm modellerine ait güncel kampanyaları içeren 2020 Kasım ayı fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz. Cazip indirimler sizleri bekliyor.

Peugeot 208, 308, 508, 301, SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008 modellerine ve Peugeot Rifter, Partner, Expert, Boxer ticari modellerine ait 2020 Kasım ayı fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
2020 Kasım Peugeot 208 Güncel Fiyat Listesi


Peugeot 208 Türkiye'de 1.5 BluHDi dizel motorla satılmaktadır. Bu motor 100 bg güç ve 250 Nm torka sahiptir. 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiştir. Yeni Peugeot 208 is henüz ülkemize gelmedi. Yeni Peugeot 208'de 1.2 Puretech benzinli motor versiyonu da bulunacak. Bu benzinli motor versiyonunda EAT tam otomatik şanzıman seçeneği de sunulmaktadır.

Dizel motorlu Peugeot 208'in maksimum hızı 188 km/s ve 0-100 km hızlanması 9.9 saniyedir. Peugeot 208 şehir içi 3.9L, şehir dışı 3.2L ve ortalama 3.5L yakıt tüketmektedir.


Peugeot 208 Active Dynamic, Signature ve Signature Dynamic olmak üzere 3 donanım paketiyle satılmaktadır. Yokuş yardım sistemi, Cruise Control (Hız sabitleme ve sınırlama sistemi), Yağmur sensörü, Otomatik yanan ön farlar, Follow me home (Refakatçi aydınlatma sistemi), Geri görüş kamerası, Arka park sensörü (SMEG ekranında gösterim), Signature donanım paketinde standart olarak sunulmaktadır.

Peugeot 208 Kaç Lira? Peugeot 208 Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Peugeot 208 Fiyatları?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
208 SİGNATURE 1.5 BlueHDİ 100 HP
Manuel
Dizel
192.500

Peugeot 208 Opsiyon Fiyat Listesi
Versiyon Opsiyon %50 ÖTV'li Fiyat
Signature Metalik Boya
1.300
Signature
Sedefli beyaz metalik boya
1.750
Signature
Cam Tavan
3.200
2020 Kasım Peugeot SUV 2008 Güncel Fiyat Listesi


Peugeot 2008, 130 hp güç ve 230 Nm tork üreten turbo benzinli 1,2 PureTech, 100 hp güç ve 250 Nm tork üreten turbo dizel 1,5 BlueHDi, 130 hp güç ve 300 Nm tork üreten turbo dizel 1,5 BlueHDi motor seçenekleriyle satılmaktadır.

Peugeot 2008 1,2 PureTech, 6 ileri manuel ve ya EAT8 tam otomatik şanzımanla, Peugeot 2008 1,5 BluHDi 100 hp 6 ileri manuel şanzımanla, Peugeot 2008 1,5 BluHDi 130 hp ise EAT8 tam otomatik şanzımanla satın alınabilmektedir.


Manuel şanzımanlı Peugeot 2008 1,2 PureTech şehir içi 4,0 L, şehir dışı 5,3 L, ortalama 4,5 L (EAT8 şanzımanlı: 4,2-5,8-4,8 L), Peugeot 2008 1,5 BluHDi 100 hp manuel şehir içi 3,3 L, şehir dışı 4,2 L, ortalama 3,6 L, Peugeot 2008 1,5 BluHDi 130 hp EAT8 ise şehir içi 3,5 L, şehir dışı 4,2 L, ortalama 3,8 L yakıt tüketmektedir.

Peugeot 2008, Active, Allure ve GT-Line donanım paketleriyle satılmaktadır. Bagaj hacmi 434 L'dir. Hill Holder, Tam Otomatik Klima, Cruise Control / Hız Sabitleme ve Sınırlama, Arka Park Sensörü, Yağmur ve Far Sensörü, Tavan Barları standart olarak sunulurken, Açılır cam tavan ve tavan perdesi, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Geri Görüş Kamerası, Ön Park Sensörü, Kablosuz Şarj Sistemi, Elektronik El Freni, Perde Hava Yastıkları özellikleri ise Allure ve Gt-Line donanım paketlerinde sunulmaktadır.

Kasım ayı Peugeot 2008 fiyatları ne kadar?

Peugeot 2008 Kaç Lira? Peugeot 2008 Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Peugeot 2008 Fiyatları?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp 6MT
Manuel Benzin 290.000
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8
Otomatik
Benzin
318.500
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack
Otomatik
Benzin
332.500
Yeni 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 (Cam Tavansız)
Otomatik
Benzin
335.000
Yeni 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8
Otomatik
Benzin
349.000
Yeni 2008 GT-LINE 1.2 PureTech 130hp EAT8
Otomatik
Benzin
373.000
Yeni 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100hp 6MT
Manuel Dizel 295.000
Yeni 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
Otomatik Dizel 331.500
Yeni 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack
Otomatik Dizel 345.500
Yeni 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 (Cam Tavansız)
Otomatik Dizel 346.500
Yeni 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
Otomatik
Dizel
360.500
Yeni 2008 GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
Otomatik Dizel 380.000

Peugeot 2008 Opsiyon Fiyat Listesi
Versiyon
Opsiyon
%50 ÖTV'li Fiyat
%80 ÖTV'li Fiyat

Active, Allure, GT-Line Metalik boya
1.781 2.138
Active, Allure, GT-Line
Özel metalik boya
2.250 2.700
Allure Grip Control

1.800
Allure Açılır Cam Tavan

14.000
GT-Line
Focal Hi-Fi Ses Sistemi

9.000
GT-Line
Nappa Deri Döşeme

14.000
2020 Kasım Peugeot 301 Güncel Fiyat Listesi

Peugeot 301 Active ve Allure olmak üzere iki donanım seçeneğine sahiptir. 1.5 BlueHDİ 100 hp lik motor 250 NM tork üretmekte ve kullanılan değişken geometrili turbo sayesinde her motor devrinde optimum güç hissedilmektedir.

Peugeot 301 de kullanılan diğer bir motor 3 silindirli 1.2 PureTech 82 bg lik motor ise 118 Nm torka sahiptir.


Dizel motor seçeneğinde 6 ileri manuel benzinli motor seçeneğinde ise 5 ileri manuel şanzıman kullanılmıştır.


Peugeot 301 de kullanılan 1.5 BlueHDİ 100 hp lik motor ortalama 3.9L, 1.2 PureTech 82 bg lik motor ise ortalama 4.9L yakıt tüketmektedir.

Kasım ayı Peugeot 301 fiyatları ne kadar?

Peugeot 301 Kaç Lira? Peugeot 301 Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Peugeot 301 Fiyatları?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp Manuel Dizel 191.000
301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp Euro 6d
Manuel
Dizel
201.000
301 ALLURE 1.5 BlueHDi 100 hp Manuel Dizel 193.000
301 ALLURE 1.5 BlueHDi 100 hp Euro 6d
Manuel
Dizel
203.000

Peugeot 301 Opsiyon Fiyat Listesi
Versiyon
Opsiyon
%50 ÖTV'li Fiyat

ACTIVE, ALLURE
Metalik Boya
1.250
2020 Kasım Peugeot 308 Güncel Fiyat ListesiPeugeot 308, 3 silindirli 1.2 PureTech benzinli ve 1.5 BluHDi dizel motor seçenekleri ile satın alınabilmektedir. Peugeot 308'de kullanılan 1.2 PureTech motor 130 hp güç ve 230 Nm tork, 1.5 BluHDi motor ise 130 hp güç ve 300 Nm tork üretmektedir.

Peugeot 308 1.2 PureTech motorlu versiyonunu 6 ileri manuel ve 8 ileri tam otomatik (EAT8), 1.5 BluHDi dizel motorlu versiyonunu ise 6 ileri tam otomatik (EAT6) ve 8 ileri tam otomatik (EAT8) şanzımanla satılmaktadır.


Manuel şanzımanla kombine edilmiş benzinli Peugeot 308 şehir içi 6.0L, şehir dışı 4.1L, ortalama 4.8L, otomatik şanzımanlı Peugeot 308 ise şehir içi 5.7L, şehir dışı 4.8L, ortalama 4.2L, EAT6 şanzımanlı, 1.5BlueHDi dizel motorlu Peugeot 308 şehir içi 4.4L, şehir dışı 3.7L, ortalama 3.9L, EAT8 şanzımanlı Peugeot 308 ise şehir içi 4.1L, şehir dışı 3.4L, ortalama 3.6L yakıt tüketmektedir.

Peugeot 308, Style, Allure ve GT-Line olmak üzere 3 farklı donanım paketiyle satılmaktadır. 9,7" Kapasitif dokunmatik ekran, Hill Holder, Cruise Control, Follow me home, Elektrikli el freni, Yağmur Sensörü, Mirror Screen (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink ) özellikleri standart olarak tüm donanım paketlerinde mevcuttur.

Panoramik cam tavan ve elektrikli tavan perdesi ise Style ve GT-Line donanım seviyesinde standart olarak sunulurken, Allure donanım seviyesinde opsiyonel olarak sunulmaktadır.
Peugeot 308 Kaç Lira? Peugeot 308 Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Peugeot 308 Fiyatları?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
308 STYLE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik Benzin 283.100
308 ALLURE DYNAMIC 1.2 PureTech130 S&S EAT8 Tam Otomatik
Benzin
303.500
308 STYLE 1.5 BlueHDi 130 hp EAT6 Tam Otomatik Dizel 305.000

Peugeot 308 Opsiyon Fiyat Listesi
Versiyon
Opsiyon
%50 ÖTV'li Fiyat
%80 ÖTV'li Fiyat

STYLE
Metalik Boya
2250 2700
STYLE
Sedefli metalik boya
2.250 2.700
STYLE
Geri Görüş Kamerası
2.250 2.700
STYLE
Cam Tavan 2.438 2.925
STYLE
Karartılmış Arka Camlar 703 844Yeni Peugeot 508 2020 Kasım Güncel Fiyat Listesi

Yeni Peugeot 508'de 1.6L PureTech 180 bg S&S EAT8, 1.6L PureTech 225 S&S EAT8 (yalnızca GT versiyonunda)ve 1.5L BlueHDi 130 S&S EAT8 motor seçenekleri sunulmaktadır.

Her iki motor seçeneğide 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanla sunulmaktadır.


1.6L PureTech 180 EAT8 S&S motor ortlama 5.4L, 1.6L PureTech 225 EAT8 S&S motor ortalama 5.7L ve 1.5L BlueHDi 130 EAT8 S&S dizel motor ise ortalama 3,8L yakıt tüketimine sahiptir.

1.6L PureTech 180 EAT8 S&S motor 250 Nm tork üretirken 0'dan 100' e 7.9 saniyede, 1.6L PureTech 225 EAT8 S&S motor ise 300 Nm tork üretmekte ve 0'dan 100'e 7,3 saniyede ulaşmaktadır.

Dizel motor seçeneği ise 300 Nm tork üretirken 0'dan 100'e 10 saniyede çıkmaktadır.

Yeni Peugeot 508 Prime, Allure, GT Line ve GT donanım seçenekleriyle satın alınabilir.

Kasım ayı Peugeot 508 fiyatları ne kadar?

Peugeot 508 Kaç Lira? Peugeot 508 Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Peugeot 508 Fiyatları?
Model Yakıt Fiyat
508 Prime 1.6 PureTech 180 EAT8 Benzin 386.000
508 Allure 1.6 PureTech 180 EAT8
Benzin
443.000
508 GT-Line 1.6 PureTech 180hp EAT8 Benzin 483.500
508 GT 1.6 PureTech 225hp EAT8 Benzin 530.000
508 Prime 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel 426.000
508 Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel 443.000
508 GT-Line 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel 483.500

Peugeot 508 Opsiyon Fiyat Listesi
Versiyon
Opsiyon
%80 ÖTV'li Fiyat

PRIME, ALLURE, GT-Line, GT
Özel Metalik Boya (Ultimate Kırmızı)
4.388
PRIME, ALLURE, GT-Line, GT
Sedefli Metalik Boya (Sedef Beyaz)
4.388
ALLURE, GT-Line, GT
Panoramik Açılır Cam Tavan
11.000
GT-Line
'Night Vision' Gece Görüş Sistemi
14.000
GT-Line
Visio Park 2: Full Park Asistanı + 360° Kamera
3.750
GT-Line, GT
Kırmızı Nappa Deri Döşeme
22.500
GT-Line, GT
'Gri Meşe' Ahşap Kaplama
5.000
GT
19" Augusta Alüminyum Alaşım Jant
2.7502020 Kasım Peugeot Yeni SUV 3008 Güncel Fiyat ListesiPeugeot 3008, 130 hp güç ve 230 Nm tork üreten 1.2 PureTech turbo benzinli, 180 hp güç ve 250 nm tork üreten 1.6 PureTech turbo benzinli ve 130 hp güç 300 Nm tork üreten 1.5 BlueHD dizel motor seçenekleriyle satılmaktadır. Peugeot 3008'in bütün versiyonlarında EAT8 tam otomatik şanzıman kullanılmıştır.

Peugeot 3008 1.2 PureTech şehir içi 4.9L, şehir dışı 6.1L, ortalama 5.4L, Peugeot 3008 1.6 PureTech şehir içi 4.8-5.0L, şehir dışı 6.5L, ortalama 5.5L, Peugeot 3008 1.5 BlueHD şehir içi 3.7-3.8L, şehir dışı 4.3-4.5L, ortalama 3.9-4.1L yakıt tüketmektedir.


Peugeot 3008 1.2 PureTech'in maksimum hızı 188 km/s, 0-100 km hızlanması 9.7 saniye, Peugeot 3008 1.6 PureTech'in maksimum hızı 222 km/s, 0-100 km hızlanması 8.0 saniye, Peugeot 3008 1.5 BlueHD'ın maksimum hızı 189 km/s, 0-100 km hızlanması 11.5 saniyedir.

Active Prime, Allure, GT Selection ve GT donanım paketleriyle satılan Peugeot 3008'in güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Peugeot 3008 Kaç Lira? Peugeot 3008 Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Peugeot 3008 Fiyatları?
Model
Şanzıman
Yakıt
Fiyat

ACTIVE PRİME 1.2 PureTech 130hp EAT8
Tam Otomatik
Benzin 403.000
ALLURE 1.6 PureTech 180hp EAT8
Tam Otomatik
Benzin
445.000
GT SELECTİON 1.6 PureTech 180hp EAT8
Tam Otomatik
Benzin
475.000
GT 1.6 PureTech 180hp EAT8
Tam Otomatik
Benzin
515.000
ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
Tam Otomatik
Dizel 440.000
ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
Tam Otomatik
Dizel
450.000
GT SELECTİON 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
Tam Otomatik
Dizel
480.000
GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik
Dizel
520.000

Peugeot 3008 Opsiyon Fiyat Listesi
Versiyon
Opsiyon
%80 ÖTV'li Fiyat

ACTİVE, ALLURE, GT Selection, GT Özel Metalik Renk
3.000
ACTİVE, ALLURE, GT Selection, GT
Sedefli Metalik Renk
4.000
ALLURE Black Diamond Siyah Tavan
2.500
GT Selection Elektrikli, Isıtmalı, Masaj Fonksiyonlu Koltuklar
10.000
GT Black Pack
10.000
GT 'Night Vision' Gece Görüş Sistemi
15.000
GT Nappa Deri döşeme & Lati Wood Ahşap İç Kaplamalar
15.000
GT Advanced Grip Control
2.0002020 Kasım Peugeot Yeni SUV 5008 Güncel Fiyat Listesi


Peugeot 5008, 180 hp güç ve 250 nm tork üreten 1.6 PureTech turbo benzinli ve 130 hp güç ve 300 Nm tork üreten 1.5 BlueHDi turbo dizel motor seçenekleriyle satılmaktadır. Her iki motor versiyonu da EAT8 tam otomatik şanzımanla kombine edilmiştir.

Peugeot 5008 1.6 PureTech şehir içi 4.9-5.0L, şehir dışı 6.5-6.4L, ortalama 5.5-5.6L, Peugeot 5008 1.5 BlueHDi şehir içi 3.8-4.0L, şehir dışı 4.5-4.6L, ortalama 4.1-4.2L yakıt tüketmektedir.


Peugeot 5008 1.6 PureTech'in maksimum hızı 220 km/s, 0-100 km hızlanması 8.3 saniye, Peugeot 5008 1.5 BlueHDi' ın maksimum hızı 190 km/s, 0-100 km hızlanması 11.8 saniyedir.

Allure, GT selection ve GT donanım paketleriyle satılan Peugeot 5008'in güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Peugeot 5008 Kaç Lira? Peugeot 5008 Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Peugeot 5008 Fiyatları?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Yeni 5008 GT SELECTION 1.6 PureTech 130hp EAT8
Tam Otomatik
Benzin
510.000
Yeni 5008 GT 1.6 PureTech 130hp EAT8
Tam Otomatik
Benzin
550.000
Yeni 5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
Tam Otomatik
Dizel
475.000
Yeni 5008 GT SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
Tam Otomatik
Dizel
510.000
Yeni 5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
Tam Otomatik
Dizel
550.000

Peugeot 5008 Opsiyon Fiyat Listesi
Versiyon
Opsiyon
%80 ÖTV'li Fiyat

ALLURE, GT Selection, GT
Özel Metalik Boya
3.500
ALLURE, GT Selection, GT
Sedefli Metalik Boya
4.500
ALLURE Black Diamond Siyah Tavan 3.000
GT Selection
Elektrikli Isıtmalı Masaj Fonksiyonlu Koltuklar 10.000
GT Black Pack
10.000
GT 'Night Vision' Gece Görüş Sistemi
15.000
GT Nappa Deri döşeme & Lati Wood Ahşap İç Kaplamalar
15.000
GT Advanced Grip Control
2.0002020 Kasım Yeni Peugeot Partner Van Güncel Fiyat Listesi


Peugeot Partner Van 1.5 BlueHDi motor ile satıl alınabilmektedir. Bu motor 100 hp güç ve 250 Nm tork üretmektedir. Peugeot Partner Van'da sadece ileri manuel şanzıman seçeneği mevcuttur.

Peugeot Partner Van şehir içi 4.5L, şehir dışı 4.0L ve ortalama 4.2L yakıt tüketimine sahiptir. Peugeot Partner Van'ın yakıt tüketimi rakiplerine oranla daha iyidir.

Peugeot Partner Van sadece comfort paketle satın alınabilmektedir. Bu donanım paketinde Yokuş kalkış desteği (Hill holder), Otomatik yanan farlar, Ön ve arka park sensörleri, Elektrikli el freni, Elektronik denge programı (ESP), Kaymayı önleyici anti-patinaj sistemi (ASR), Elektronik fren gücü dağıtım (EBD) ve Acil fren yardım (EBA), ABS standart olarak sunulmaktadır.

3,5'' TFT ekran ve manuel klima mevcuttur. USB bağlantı, Bluetooth telefon kiti bulunmaktadır. Sürgülü sol kapı opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Peugeot Partner Van Kaç Lira? Peugeot Partner Van Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Peugeot Partner Van Fiyatları?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Yeni Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100 hp Start & Stop Manuel Dizel 166.000

Peugeot Partner Van Opsiyon Fiyat Listesi
Versiyon
Opsiyon
Fiyat

COMFORT
Metalik boya
1.100
COMFORT
Yolcu hava yastığı
800
COMFORT
Sol sürgülü yan kapı
3.000
2020 Kasım Yeni Peugeot Rifter Güncel Fiyat Listesi

Peugeot Rifter 1.5 BLueHDi 100 hp ve 1.5 BlueHDi 130 hp motor seçenekleriyle satılmaktadır. 100 hp motor 250 Nm tork, 130 hp motor ise 300 Nm torka sahiptir. 1.5 BLueHDi 100 hp motor 5 ileri manuel, 130 hp motor ise 6 ileri manuel veya 8 ileri tam otomatik şanzımanla (EAT8) kombine edilmiştir.

Peugeot Rifter 1.5 BLueHDi 100 hp versiyonu şehir içi 4.5L, şehir dışı 4.0L, ortalama 4.2L, Peugeot Rifter 1.5 BLueHDi 130 hp manuel şanzıman versiyonu şehir içi 5.1L, şehir dışı 4.3L, ortalama 4.6L EAT8 şanzımanlı versiyonu ise şehir içi 4.7L, şehir dışı 4.3L, ortalama 4.5L yakıt tüketmektedir.

Peugeot Rifter, Active, Allure ve GT-Line donanım paketleriyle satılmaktadır. Bu donanım seviyelerine ek olarak comfort, sky pack, tekno paket ve güvenlik paketi alınabilir. Güvenlik paketi sadece GT-Line donanım seviyesine ek olarak alınabilmektedir.

Arttırılmış yerden yüksekliği, kısa kaput yapısı, özel tasarlanmış süspansiyon sistemi ve hassas direksiyonu ile görünüm ve özellik olarak bir SUV'u andırıyor. SUV araçlarda görmeye alışık olduğumuz Advanced Grip Control ve HADC Yokuş iniş destek sistemi,Tekno Paket kapsamında Allure ve GT-Line donanım seviyelerine ek olarak alınabilir.

Kasım ayı Peugeot Rifter fiyatları ne kadar?

Peugeot Rifter Kaç Lira? Peugeot Rifter Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Peugeot Rifter Fiyatları?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Rifter ACTIVE 1.5 BlueHDi 100hp
Manuel
Dizel
196.500
Rifter ACTIVE Sky Pack 1.5 BlueHDi 100hp
Manuel Dizel 208.000
Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp 6MT Manuel
Dizel 219.500
Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik Dizel 238.000
Rifter GT-Line 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik Dizel 250.0002020 Kasım Yeni Peugeot Expert Van Güncel Fiyat Listesi

Peugeot Expert Van Kaç Lira? Peugeot Expert Van Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Peugeot Expert Van Fiyatları?
Model
Şanzıman
Yakıt
Fiyat

Expert Van STANDART (L2) 1.5 BlueHDi 120 hp S&S
Manuel
Dizel
192.000
Expert Van UZUN (L3) 2.0 BlueHDi 120 hp S&S
Manuel
Dizel
207.000
2020 Kasım Yeni Peugeot Expert Traveller Güncel Fiyat Listesi

Peugeot Expert Traveller Kaç Lira? Peugeot Expert Traveller Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Peugeot Expert Traveller Fiyatları?
Model
Şanzıman
Yakıt
Fiyat

Expert Traveller ALLURE L3 8+1 2.0 BlueHDi 180 hp EAT8
Otomatik
Dizel
292.500
2020 Kasım Peugeot Boxer Van Güncel Fiyat Listesi

Peugeot Boxer Van Kaç Lira? Peugeot Boxer Van Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Peugeot Boxer Van Fiyatları?
Model
Şanzıman
Yakıt
Fiyat

Peugeot Boxer Van L3H2 2.2 BlueHDi 140hp (13 m3)
Manuel
Dizel
215.000
Peugeot Boxer Van L4H2 2.2 BlueHDi 165hp (15 m3)
Manuel
Dizel
220.000
Peugeot Boxer Van L4H3 2.2 BlueHDi 165hp (17 m3)
Manuel
Dizel
226.000
Peugeot Boxer Van L4H2 2.2 BlueHDi 165hp (15 m3) 4.0T
Manuel
Dizel
230.000
2020 Kasım Peugeot Boxer Minibüs Güncel Fiyat Listesi
Model
Şanzıman
Yakıt
Fiyat

BOXER Minibüs Personel 16+1 L4H2 2.2 BlueHDI 165 hp (4T)
Manuel Dizel 286.000