14 Ocak 2021 Perşembe

Devlet Bahçeli yine herkesi ters köşe yaptı ve 11 maddelik yeni bir öneri ile geldi

 Bahçeli, "Sistemin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi, sistemin tamamlayıcı unsurlarının gerçekleştirilmesi için atılması gerekli ilave adımlar da bulunmaktadır" dedi.

Devlet Bahçeli, sisteminin tamamlayıcı unsurları kapsamında değerlendirdikleri konuları şöyle sıraladı:

 1. Siyasi partiler kanunu değiştirilmeli, Türkiye'nin milli ve manevi değerlerini ortak payda olarak kabul eden bir siyaset anlayışı hakim kılınmalıdır.
 2. Siyasete katılım artırılmalı, parti içi demokrasi güçlendirilmelidir.
 3. Siyasi partilere devlet yardımı şartları yeniden düzenlenmelidir.
 4. Ülke seçim barajı makul düzeye indirilmeli ve siyasi partilerin ittifak kurması halinde de uygulanmalıdır.
 5. Mahalli idareler seçim sistemi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun hale getirilmelidir.
 6. Parti değiştirmeye etik kurallar konulmalıdır.
 7. Milletvekili dokunulmazlığı, kamu vicdanının kabul edeceği makul esaslara bağlanarak belli durumlar dışında kaldırılmalıdır.
 8. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarının Anayasa'nın 135'nci maddesinde düzenlenen 'kamu kurumu niteliği' dikkate alınarak; Anayasa ile belirlenen çerçevede faaliyet göstermeleri temin edilmelidir.
 9. Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun hale getirilmelidir.
 10. Meclis için yeni içtüzük çıkarılmalıdır.
 11. Ekonomiye yönelik reformlara devam edilmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme