28 Ocak 2021 Perşembe

Merkez Bankasından son dakika açıklamaları geldi

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ilk enflasyon raporu sunumunda sıkılaşma ve fiyat istikrarı mesajlarına devam ederken, banka Ekim raporundaki tahminlerini korudu.

Ağbal, enflasyonda yüzde 5 hedefine ulaşmak için tüm araçların kararlılıkla kullanılacağını ifade ederken, hedeften sapma olması durumunda önden sıkılaşma olabileceğine işaret etti. Ağbal son dönemde dile getirilen faiz indirim beklentilerine ilişkin olarak da "Faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulmasının henüz çok erken olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağbal'ın, enflasyon raporu sunumunda şu ifadeler öne çıktı:

2020 yılının son çeyreğinde salgın tedbirleri küresel büyümedeki toparlanma eğilimini yavaşlattı.

2021 yılında küresel enflasyon üzerindeki risklerin ağırlıklı olarak yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir.

2020 4. çeyrekte iktisadi faaliyet güçlü seyir izledi. Toparlanma sektörlerin geneline yaygınlaştı. Turizmde ise toparlanma sınırlı kaldı.

Kredi genişlemesinin etkisiyle salgın döneminde parasal genişleme de gerçekleşti. Net kredi kullanımının tarihsel ortalamalarının üzerinde hızla artması, altın ithalatı ve turizm gelirlerinin gerilemesi cari işlemler açığının artmasına neden oldu.

Yurtiçi yerleşiklerin mevduat dolarizasyonu artış göstermiştir.

Döviz kurunun birikimli maliyet etkileri, emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentileri fiyatlama davranışlarını olumsuz etkilemeye devam etmektedir.

Enflasyondaki yükselişte temel mal ve gıda grubu etkili oldu.

Salgın koşulları dolayısıyla talepte yavaşlama görülen gruplarda enflasyon düşük seyretti.

Çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu da yüksek seyretmektedir. İşlenmiş gıdada da belirgin şekilde riskler artmaktadır.

Üretici enflasyonu artış eğilimini korumaktadır. Üretici fiyatları tüketici fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı uygulamaya devam etmektedir.

Hızlı kredi genişlemesinin etkisiyle talep koşulları 2020 ikinci yarısında güçlü seyretmiş ve çıktı açığı göstergeleri enflasyonist seviyelere erişmiştir.

Toplam talep koşulları enflasyonist seviyelerde seyretmektedir.

Döviz kurundan enflasyona gelen etki 2020 ikinci yarısında oldukça güçlü olmuştur. Döviz kurunda son aylarda yaşanan düşüş bu etkinin azalacağına işaret etmektedir.

İlgili haberler

Uluslararası emtia fiyatlarındaki artış eğilimi girdi kanallarıyla enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturmaktadır.

Bazı sektörlerdeki arz sıkıntısı da enflasyon görünümünde risk oluşturmaktadır.

Ham petrol beklentisi yukarı yönlü güncellendi ve 2021 için 54,4 dolar olarak belirlendi.

2021 için gıda enflasyonu tahmini 1 puan yukarı revizyonla yüzde 11,5 oldu.

Bütçe açı hedefi para politikasını destekleyecektir.

2021 yıl sonu enflasyonunun yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda yüzde 7'ye ve 2023'te yüzde 5'e gerilemesini tahmin ediyoruz.

Tahminler üzerinde yukarı yönlü riskler gücünü koruyor.

Para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşumuz enflasyonda yüzde 5 hedefine kadar uzun bir süre kararlılıkla sürdürülecektir.

Enflasyonda yüzde 5 hedefinden oldukça uzaktayız.

Yüzde 5 enflasyon hedefine varmak amacıyla Para Politikası Kurulu tüm araçları kullanmaya devam edecek.

Hedef patikasından sapma durumunda önden sıkılaşma olacak. İlave sıkılaştırma verilerin işaret ettiği eğilime bağlı olacak.

Fiyat istikrarı için sabırlı ve kararlı bir mücadele sürdüreceğiz. Tüm paydaşlarla etkili bir işbirliği ve iletişim sürdüreceğiz. Bu kapsamda TÜSİAD, TOBB, TESK ve MÜSİAD'ın fiyat istikrarı çağrısı çok önemli, kendilerine teşekkür ediyorum.

Faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulmasının henüz çok erken olduğunu değerlendiriyoruz.

Uluslararası emtia fiyatları dolayısıyla o kanaldan gelen etkilerin kalıcı olduğunu düşünürsek gerekli reaksiyonu veririz. Ancak burada sıkı para politikası ve yapısal reformlarla müdahale söz konusu olacak.

Gıda enflasyonu 2021 enflasyon gerçekleşmesi üzerinde önemli bir risk oluşturmaya devam ediyor.

2021 yılında finansal istikrarın güçlendirilmesi bakımından Merkez Bankası, döviz ve TL likidite yönetiminde de finansal istikrara destek verecek politika çerçevesini uygulayacak.

Enflasyonla mücadelede sahiplenme konusu son derece önemli, bu konuda tüm toplum katmanları, ekonomideki tüm aktörlerin bu sürece inanması ön koşul, karar alıcıların da hedefe giderken kararlı olmaları gerekiyor.

Enflasyon hedeflemesine dair bir para politikası seti uyguluyoruz. Mevcut politika setiyle yüzde 5'lik enflasyon hedefine ancak 2023'te ulaşabiliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetimizin Merkez Bankası politikalarına verdiği destek ve güven son derece önemli. Ekonomideki tüm aktörlerin enflasyon hedefine inanması önemli.

Önümüzdeki Para Politikası Kurulu kararlarında da kurduğumuz güçlü iletişimi devam ettireceğiz.

Türkiye 3. çeyrekte toparlandı, 4.çeyrekte bu toparlanmayı daha yukarı taşıdı.

Ters dolarizasyon konusu bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Dolarizasyonun ekonomimiz üzerindeki risklerini bertaraf etmek amacıyla ters dolarizasyon sürecinin dikkatle takip edilmesi ve dikkatle yönetilmesi gerekiyor.

Bankaların döviz pozisyonlarını güçlendirmesi sistem için olumlu.

Sivil toplum örgütlerini ziyaret edeceğiz, fiyat istikrarı konusunda farkındalığı artıracağız.

TCMB herhangi bir şekilde politik değerlendirmenin içine giremez. TCMB fiyat istikrarını sağlamakla görevlidir. Fiyat istikrarının olduğu ekonomi büyüyen bir ekonomidir.

Kısa vadede yüksek enflasyon riskiyle karşı karşıyayız.

Şu anda TCMB'nin para politikası ile ilgili duruşu ve kararları, 11.Kalkınma Planında ortaya konulan Hükümet hedefleriyle tamamen uyumludur. TCMB olarak Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu çaba ve gayrete destek oluyoruz.

Ekonomide herhangi bir noktayı arkasına ve önüne bakmadan o nokta üzerinden değerlendirirseniz büyük bir hata yaparsınız.

Para politikası duruşu fiyat istikrarı temelinde şu anda doğru noktadadır. Sıkı para politikası üretimde zaafiyete neden olmayacak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme